WHO erkent burn-out als beroepsziekte

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de burn-out officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte. Een burn-out is een psychologische benaming voor overspannenheid.

Een persoon met een burn-out ervaart chronische stress op de werkplek. Dit kan leiden tot demotivatie en een negatieve houding ten aanzien van werkzaamheden.

In Nederland meldden zich in 2017 naar schatting 144.500 nieuwe patiënten bij de huisarts met burn-outklachten. De burn-out is een van de 55.000 symptomen, ziekten en oorzaken van verwondingen die worden beschreven in de nieuwe International Classification of Diseases (ICD-11). De ICD-11 is een lijst met codes die aan aandoeningen worden toegewezen. Artsen kunnen met de codes diagnoses registreren. Hierdoor kunnen exacte statistieken worden samengesteld en gezondheidstrends worden gesignaleerd.

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die het gevolg is van invloeden of omstandigheden tijdens of door werk. Soms leidt een beroepsziekte tot arbeidsongeschiktheid. Dan kan bijvoorbeeld inkomensschade ontstaan. Wanneer de werkgever aansprakelijk is, kan de schade op hem worden verhaald. De nieuwe ICD-11-lijst – waarin de burn-out is opgenomen – treedt op 1 januari 2022 in werking.