Letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die u lijdt naar aanleiding van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een arbeidsongeval of een medische fout. Het regelen van een letselschadezaak is in veel gevallen een gecompliceerd proces met aanhoudende discussies waarbij emoties hoog kunnen oplopen.

U krijgt met uiteenlopende partijen te maken, zoals zorgaanbieders, verzekeraars, juridische specialisten en arbeidsdeskundigen. U bent dan ook gebaat bij professionele ondersteuning die de balans opmaakt en de letselschade claimt. Betrouwbare, integere letselschadeadvocaten die hun vak verstaan. Laat u daarom bij letselschade bijstaan door gespecialiseerde advocaten die zijn aangesloten bij de ASP.

Soorten letselschade
Er zijn diverse oorzaken die leiden tot letselschade, denk aan een bedrijfsongeval, mishandeling of zedendelict, een beroepsziekte,...

Letselschade door een gebrekkig product

Niet alleen nalatig handelen van personen kunnen leiden tot letselschade, ook een gebrekkig product kan de oorzaak zijn van letselschade. Een gebrekkig product kan zorgen voor onveilige situaties. Situaties waardoor iemand gewond raakt en bijvoorbeeld blijvend letsel oploopt. Een exploderende fles, storingen van elektronische apparatuur en medicijnen met bijwerkingen die onbekend waren, zijn voorbeelden van gebrekkige producten.

Slachtoffer van een gebrekkig product
Als u letsel heeft opgelopen...

Letselschade door bedrijfsongeval

Van een bedrijfsongeval is sprake wanneer een werknemer psychisch of lichamelijk letsel oploopt tijdens werktijd of op het werk. Dit kan worden veroorzaakt door een slecht functionerende machine of een onoplettende collega, maar ook het uitglijden op een gladde vloer en het vallen van een trap behoren tot bedrijfsongevallen. Zelfs een (gewapende) overval waardoor een werknemer psychisch letsel oploopt, is een voorbeeld van een bedrijfsongeval.

Een bedrijfs- of arbeidsongeval kan verstrekkende gevolgen hebben. Een werknemer kan overlijden...

Letselschade verkeersongeval

Een verkeersongeval is vaak een traumatische, negatieve ervaring. Het is een gebeurtenis waardoor er veel op u afkomt. Soms is er alleen sprake van materiële schade, het is echter nog erger wanneer iemand gewond raakt of zelfs overlijdt door een verkeersongeval. Met alle medische, juridische, financiële en sociale gevolgen van dien. Schakel bij letselschade als gevolg van een verkeersongeval een letselschadeadvocaat in. De letselschadeadvocaten van de ASP zijn deskundigen.

Verkeersongeluk, wat nu?
Het is bij wet geregeld dat de veroorzaker van...

Beroepsziekte: letselschade

Per jaar krijgen meer dan 20.000 Nederlanders te kampen met een ‘beroepsziekte’. In Nederland kennen wij geen vaste omschrijving van beroepsziekten of een lijst van erkende beroepsziekten, zoals bijv. in België en Duitsland. Voor een werknemer geldt dat sprake is van een beroepsziekte als de ziekte waaraan hij lijdt door de verrichte arbeid veroorzaakt kan zijn. Juristen spreken dan van arbeidsgerelateerde gezondheidsschade.  Sommige van die ziekten komen vaak voor en hebben dan specifieke...

Aansprakelijkheid beroepsziekte

De aansprakelijkheid voor (het ontstaan...

Ongeval door een dier en letselschade

Ongevallen die veroorzaakt worden door een dier en waardoor u (blijvend) letsel oploopt, vallen ook onder letselschade. Normaal gesproken is de eigenaar van het betreffende dier altijd aansprakelijk voor de schade die het dier een ander toebrengt. De bezitter van een dier is dan aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Deze aansprakelijkheid valt onder risicoaansprakelijkheid. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen...

Letselschade door een medische fout

Het is een grote nachtmerrie van velen: letselschade door een medische fout. Gedurende een medische behandeling, kunnen er fouten optreden, zoals een operatiefout, narcosefout of geboorteletsel, maar ook een verkeerde diagnose kan leiden tot (blijvend) letsel. Medische fouten kunnen ontstaan doordat de behandelaar, denk aan een chirurg of fysiotherapeut, nalatig is geweest. Als de patiënt in kwestie hierdoor schade ondervindt, kan er sprake zijn van letselschade die vervolgens kan worden...

Letselschade medische fout claimen
De letselschadeadvocaten van de ASP...

Gewelds- en zedenmisdrijven

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een gewelds- of zedenmisdrijf, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de schade te verhalen. Zo kan niet alleen de schade verhaald worden op de dader, ook kan een schadevergoeding worden ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Een letselschadeadvocaat staat u bij gewelds- en zedenmisdrijven bij en adviseert welke aanpak in uw specifieke geval het beste is.

Materiële en immateriële schade
Bij ernstig letsel kan het slachtoffer...