ASP Vereniging

De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) is opgericht om slachtoffers van letselschade en overlijdensschade te ondersteunen en waar mogelijk hun juridische positie te verbeteren. De vereniging is in het bezit van het keurmerk specialisatieverenigingen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Maak kennis met het ASP-bestuur

De meer dan 125 leden van de ASP zijn gespecialiseerd in letselschadeadvocatuur en zetten zich enkel in voor particuliere letselschadeslachtoffers. Zij kunnen u bijstaan op het gebied van personenschade, zoals het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van uw letsel, en het claimen van een schadevergoeding, zoals smartengeld, bij geleden letselschade door onder andere een ongeval, medische fout, beroepsziekte, geweldsmisdrijf of gebrekkig product. Regelmatig wordt de expertise van de vereniging ingezet door instanties waaronder overheidsorganisaties. Denk aan het leveren van commentaar op wetsvoorstellen en het geven van voorlichting aan politici.

Kosten letselschadeadvocaat

Wanneer een ASP-letselschadeadvocaat voor u aan de slag gaat, maakt u van te voren duidelijke afspraken en bespreekt u welke kosten de letselschadeprocedure met zich meebrengt. Voorafgaand aan de procedure is het mogelijk om samen met uw advocaat gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt. Let wel: alleen de advocaat- of mediationkosten worden door rechtsbijstand gedekt. Proces- en griffiekosten betaalt u zelf. U mag van een ASP-letselschadeadvocaat verwachten dat hij of zij uw situatie eerlijk beoordeelt en op basis daarvan een advies uitbrengt. Komt de aansprakelijkheid vast te staan? Dan worden de kosten na afloop meestal vergoed door (de verzekering van) de aansprakelijk gestelde partij.

Mediation en letselschade

Uiteraard probeert uw ASP-advocaat een minnelijke regeling te treffen met de tegenpartij. Lukt dat niet, dan kan uw letselschadeadvocaat een rechtszaak starten. Maar alleen als u dat zelf wil. Er zijn situaties waarbij u wellicht niet meteen naar de rechter wilt stappen. Advocaten die zijn aangesloten bij de ASP kunnen u in die gevallen ook begeleiden met mediation en u bijstaan tijdens het onderhandelingstraject. Mediation is een route die bij vastgelopen onderhandelingen erop is gericht om toch nog zonder te procederen tot een goede oplossing te komen. Hoofdregel is en blijft dat de rechter pas wordt ingeschakeld wanneer het niet anders kan. Gevolg is dat het merendeel van de dossiers wordt afgewikkeld zonder dat er een rechter aan te pas komt. Wanneer er toch moet worden geprocedeerd, dan gaat het in de meeste gevallen om de vraag of de tegenpartij aansprakelijk is of niet. Wanneer de aansprakelijkheid vaststaat dan wordt de schade meestal toch weer in overleg opgelost. Bij een zeer klein gedeelte van de letselschadegevallen wordt over de hoogte van de schade geprocedeerd.

Vind een ASP-letselschadeadvocaat bij u in de buurt

Een ASP-letselschadeadvocaat adviseert, begeleidt en onderhandelt voor het letselschadeslachtoffer in het aansprakelijkheids- en schaderegelingstraject. Bent u op zoek naar een letselschadeadvocaat die u helpt met uw aansprakelijkstelling, u adviseert over het indienen van een schadeclaim of het eisen van smartengeld en u begeleidt tijdens het juridische proces? Leden van de ASP bevinden zich door heel Nederland, in iedere regio. Vind een deskundige advocaat bij u in de buurt.