Schending letselschadegedragscode door verzekeraars

Afgelopen week meldde NPO2-programma TROS Radar dat verzekeraars stelselmatig hun eigen letselschadegedragscode schenden. Volgens ASP moeten letselschadeslachtoffers nog altijd zeer lang wachten op voorschotten, reacties op toegezonden brieven en meer. Niet voor niets luidde de vereniging in het tv-programma daarom de noodklok.

Al eerder melding

In 2017 maakte ASP ook al melding over het feit dat claims afgewezen worden en de afwikkeling van dossiers door verzekeraars wordt getraineerd. Actualiteitenprogramma EénVandaag deed daarop onderzoek onder letselschadeadvocaten. ASP pleit voor een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en sancties voor verzekeraars die zich er niet aan houden.

Onnodige kostenverhogingen

Volgens de Bond van Verzekeraars is normering de oplossing voor het probleem. ASP is het hier niet mee eens. ‘Het probleem is niet de inhoudelijke discussie over de schadeposten, maar het feit dat er nu in veel gevallen juist géén discussie plaatsvindt omdat er te weinig personeel bij verzekeraars is. Dit betekent dat er überhaupt niet gereageerd wordt op onder andere ingediende claims en schadeposten. Slachtoffers zijn hiervan de dupe en het vele malen moeten aanmanen en sommeren leidt tot onnodige kostenverhogingen.’

Volledige schade moet vergoed worden

ASP vindt dat normeren losstaat van de discussie en hier geen oplossing voor zal bieden. ‘Normeren is voor verzekeraars een welkome uitkomst. De verzekeraars kunnen de uit te betalen schade dan namelijk (mede) bepalen. Dit staat echter haaks op de Nederlandse wet, waarin beschreven staat als uitgangspunt dat een slachtoffer zijn volledige schade vergoed moet krijgen. Als een verzekeraar slechts een normbedrag betaalbaar wil stellen, betekent dat dan dat het slachtoffer vervolgens ook nog bij de veroorzaker van het ongeval zelf moet aankloppen voor het restant? Heel veel schadeposten zijn niet te normeren.’

Kamervragen

Minister voor Rechtsbescherming Dekker laat weten dat hoewel er de afgelopen jaren al veel is bereikt bij de schade-afhandeling van letselschade, er in het belang van slachtoffers altijd moet worden gezocht naar mogelijke verbeteringen. Inmiddels zijn er door onder andere PvdA en SP Kamervragen gesteld.