Kosten letselschadeadvocaat

Wanneer een ASP-letselschadeadvocaat voor u aan de slag gaat, maakt u van te voren duidelijke afspraken en bespreekt u welke kosten de letselschadeprocedure met zich meebrengt. Voorafgaand aan de procedure is het mogelijk om samen met uw advocaat gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt.

Let wel: alleen de advocaat- of mediationkosten worden door rechtsbijstand gedekt. Proces- en griffiekosten betaalt u zelf. U mag van een ASP-letselschadeadvocaat verwachten dat hij of zij uw situatie eerlijk beoordeelt en op basis daarvan een advies uitbrengt. Komt de aansprakelijkheid vast te staan? Dan worden de kosten na afloop meestal vergoed door (de verzekering van) de aansprakelijk gestelde partij.