Gedragscode ASP Advocaten

Gedragscode voor advocaten aangesloten bij Vereniging ASP, hierna te noemen: ASP-advocaat.

De ASP-advocaat verleent juridische bijstand met inachtneming van de hierna volgende regels.

1. Een ASP-advocaat komt op voor het slachtoffer. Hij stelt zich integer op en gaat voortvarend en transparant te werk.

2. Het contact tussen het slachtoffer en de ASP-advocaat moet zo optimaal mogelijk verlopen. De ASP-advocaat streeft dit na

 • door in ieder geval bij het begin van de zaak altijd het slachtoffer persoonlijk te spreken, bij de ASP-advocaat op kantoor of bij het slachtoffer;
 • door bereikbaar te zijn. Dat betekent dat hij of zij het slachtoffer persoonlijk te woord staat als het slachtoffer telefonisch contact zoekt met de ASP-advocaat, en het slachtoffer  zo spoedig mogelijk terugbelt als het slachtoffer daarom vraagt;
 • door het slachtoffer (ook) schriftelijk te informeren over de voortgang, onder andere door het slachtoffer kopieën te sturen van alle stukken, zo nodig voorzien van een toelichting, en dat in aan het slachtoffer gerichte brieven wordt vermeld wanneer de ASP- advocaat verwacht opnieuw van zich te laten horen;
 • door het slachtoffer regelmatig te informeren over zijn juridische positie. 
   

3. De ASP-advocaat stelt zich actief op. Hij of zij heeft de leiding over het schaderegelingproces. Dat betekent dat de ASP-advocaat:

 • de voortgang bewaakt;
 • inkomende post in beginsel binnen twee weken behandelt;
 • zorgt voor het opvragen van de politieregistratieset, een proces-verbaal, informatie uit het kentekenregister of uit het handelsregister;
 • zorgt voor het opvragen van medische informatie;
 • zorgt voor het opvragen van informatie bij de werkgever of UWV;
 • de aansprakelijke partij voorstellen doet met betrekking tot te verrichten (medische) expertises;
 • de schade inventariseert, zo nodig met de hulp van een schade-expert;
 • uitgangspunten formuleert voor de berekening van de (toekomst)schade;
 • de aansprakelijke partij vraagt een voorschot te verstrekken, als de financiële situatie van het slachtoffer daar om vraagt;
 • de mogelijkheid onderzoekt van alternatieve geschilbeslechting, zoals mediation, als verschil van inzicht blijft bestaan met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar;
 • de weg naar de rechter niet schuwt. 

   

4. De ASP- advocaat is ervaren en deskundig:

 • hij is minimaal vijf jaar advocaat en hij dient tenminste 50% van zijn tijd aan letselschade zaken te besteden;
 • hij zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen op het gebied van personenschade en past die ontwikkelingen ook toe;
 • hij werkt samen met een medisch adviseur;
 • hij is in staat de medische aspecten van een letselschadezaak  te begrijpen, al dan niet nadat deze zijn toegelicht door zijn medisch adviseur;
 • hij laat zich waarnemen door een al dan niet aan hetzelfde kantoor verbonden collega ASP- advocaat of instrueert een collega van zijn kantoor die geen ASP- advocaat is;
 • hij stelt zich toetsbaar op, door alle medewerking te verlenen aan de behandeling van een tegen hem ingestelde klacht.
   

5. De ASP-advocaat is volstrekt helder over de kosten die het slachtoffer hem voor zijn werkzaamheden moet betalen:

 • hij wijst het slachtoffer schriftelijk op de mogelijkheid om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen. (Via de overheid of de rechtsbijstand verzekeraar van het slachtoffer);
 • hij licht het slachtoffer schriftelijk in over de hoogte van zijn uurtarief, de bijkomende kosten en de mogelijkheid van (gedeeltelijk) verhaal van deze kosten op de aansprakelijke partij.