Uitbreiding Schadefonds naar Caribisch Nederland

In de toekomst kunnen inwoners van St. Eustatius, Bonaire en Saba gebruik maken van het Schadefonds. Onlangs heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Sinds 2010 zijn de drie Caribische eilanden als afzonderlijke openbare lichamen onderdeel van Nederland.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële vergoeding aan slachtoffers met ernstig lichamelijk of psychisch letsel. Daarmee erkent het Schadefonds, uit naam van de samenleving, vanuit de overheid het onrecht dat hen is aangericht. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van het vertrouwen. Ook doet het recht aan (letsel)slachtoffers en hun naasten. Eind 2017 bracht het Schadefonds een werkbezoek aan Bonaire om de plannen voor uitbreiding van het Schadefonds naar Caribisch Nederland te bespreken met het Bureau Slachtofferhulp, de politie, het Openbaar Ministerie en rechters.

De conclusie van minister Dekker en het Schadefonds is dat uitbreiding op een praktische wijze en tegen beperkte kosten kan worden gerealiseerd. De minister laat weten dat de uitbreiding een mooie stap is om de rechten van slachtoffers ook in dit deel van Nederland op een hoger niveau te tillen. Volgens Slachtofferhulp Nederland en de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak zal goede informatievoorziening in het Engels en Papiaments noodzakelijk zijn, evenals ondersteuning bij de aanvragen. Naar verwachting zal de uitbreiding in 2019 tot stand komen.