Wetsvoorstel vergoeding affectieschade aangenomen door Eerste Kamer

Dinsdag 10 april jl. heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt.

De nieuwe wet – die op 1 januari 2019 in werking treedt – zorgt ervoor dat naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig (blijvend) letsel hebben opgelopen, smartengeld krijgen. Denk aan een vergoeding aan ouders van een kind dat wordt aangereden en vervolgens levenslang ernstig gehandicapt is. Maar ook aan de partner van een persoon die overlijdt ten gevolge van een medische fout.

De nieuwe regeling kan niet het leed van de slachtoffers en nabestaanden wegnemen, maar zorgt wél voor erkenning en kan helpen bij de verwerking. De partner, kinderen en ouders van slachtoffers komen in aanmerking voor de vergoeding. De regeling kent vaste bedragen tussen 12.500 en 20.000 euro. De daadwerkelijke hoogte van de vergoeding hangt onder meer af van persoonlijke omstandigheden. De aansprakelijke partij dient de vergoeding te betalen.

In veel andere Europese landen was er al een dergelijke regeling. Met de nieuwe wet moeten langdurige, emotionele discussies over het leed worden voorkomen.