Werklozen mogelijk blootgesteld aan chroom 6

Bijna 600 werklozen die in de periode van 2004 tot 2011 in Tilburg in een werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen aan het werk werden gezet, kunnen in aanraking zijn gekomen met chroom 6.

Chroom 6 is een giftige stof die kanker kan veroorzaken. De gemeente laat weten dat de mensen zich geen zorgen hoeven te maken. ‘Wanneer er goede beschermingsmiddelen zijn toegepast en de duur van het werk beperkt is, is de blootstelling aan chroom 6 nihil, en daarmee ook de risico’s.’ De gemeente meldt dat destijd de nodige beschermingsmiddelen zijn uitgereikt, zoals handschoenen, gehoorbescherming, mondkappen en veiligheidsbrillen. Daarnaast zijn er duidelijke instructies aan de werklozen gegeven.