AMWEB meldt dat smartengeldbedragen stijgen

Onlangs meldde AMWEB dat de bedragen in smartengeldzaken gestaag toenemen. Dit blijkt volgens  het financiële platform uit cijfers in het onlangs gepubliceerde ANWB Smartengeldboek 2018.

Het ANWB Smartengeldboek is een juridisch boekwerk met rechterlijke uitspraken over smartengeld. De ANWB laat weten dat er sinds twee jaar meer smartengeld aan letselschadeslachtoffers wordt toegewezen. De ASP plaatst kanttekeningen bij de toename van smartengeldbedragen.

De ASP erkent dat de smartengeldbedragen langzaam stijgen. Echter, de vereniging voor letselschadeadvocaten is van mening dat we in Nederland nog ver verwijderd zijn van het niveau in omringende landen. Daarnaast laat de ASP weten dat sommige verzekeraars in het minnelijke traject de tendens dat de smartengeldbedragen omhoog gaan ten onrechte betwisten.

Momenteel behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat smartengeld voor nabestaanden mogelijk moet maken. Verzekeraars zijn enerzijds tevreden met dit voorstel, anderzijds zijn zij kritisch over de kosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt. De verzekeraars denken namelijk dat de letselschadelast van autoverzekeraars met 3% groeit ten opzichte van 2014. Voor medische aansprakelijkheidsverzekeraars wordt dit geschat op 15%.