“Letselschadeslachtoffer hoeft zich niet tot gemeente te wenden”

Uit recent door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  ingewonnen juridisch advies is gebleken dat een in de Overeenkomst Wmo opgenomen uitgangspunt juridisch niet houdbaar is. Om precies te zijn gaat het om het feit dat letselschadeslachtoffers zich – uit hoofde van hun schadebeperkingsplicht voor een voorziening op grond van de Wmo – primair tot hun gemeente moeten wenden.

Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels een second opinion opgevraagd, waaruit hetzelfde bleek. In 2015 heeft het Verbond met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een overeenkomst gesloten voor de collectivering van het regresrecht uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door middel van het betalen van een afkoopsom is het regres van gemeenten op verzekeraars in het kader van de Wmo afgekocht. Dit met als doel het verhaalproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Per 1 januari 2018 is de nieuwe Overeenkomst Wmo van kracht. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2019.

De nieuwe ontwikkelingen hebben het wettelijk regresrecht en de collectieve afkoop daarvan in een ander daglicht geplaatst. Volgens de VNG is het "wel duidelijk dat in het geval het slachtoffer een voorziening in persoonlijk schaderegelingstraject als eerste bij de aansprakelijke verzekeraar neerlegt, de verzekeraar geacht wordt dit op verzoek op te pakken". Het Verbond van Verzekeraars treedt met de VNG in overleg wat het advies voor de huidige overeenkomst betekent. Intussen kunnen verzekeraars slachtoffers niet meer, in het kader van de schadebeperkingsplicht, verwijzen naar de gemeente als er een zorgbehoefte is.