Schadefonds Geweldsmisdrijven onvindbaar voor geweldsslachtoffers

Eén op de drie geweldsslachtoffers weet het Schadefonds Geweldsmisdrijven te vinden. Zo zijn er bijvoorbeeld in Zuid-Holland vorig jaar 862 aanvragen ingediend vanuit de vijf grootste steden.

In totaal kwamen er in 2016 ongeveer 7.250 aanvragen binnen. Dit zijn er 250 minder dan het jaar ervoor. Er werd door het Schadefonds 18,2 miljoen euro uitgekeerd. Naast erkenning krijgen slachtoffers van geweldsmisdrijven namelijk ook een financiële tegemoetkoming die hen kan helpen bij de verwerking van een trauma. Denk aan slachtoffers die ernstig geestelijk of lichamelijk letsel hebben opgelopen.

De beleidsregels van het Schadefonds Geweldsmisdrijven zijn medio oktober 2014 aangepast. Toen is bepaald dat de kosten voor de inschakeling van een advocaat niet meer vergoed worden. Dit betekent dat vanaf dat moment slachtoffers van geweldsmisdrijven zelf de aanvragen bij het Schadefonds moeten indienen. ASP vreesde al dat dit ertoe zou leiden dat een aanmerkelijk aantal slachtoffers de weg naar het Schadefonds niet meer zou kunnen vinden. Dit vermoeden wordt nu bevestigd.