Mogelijk duizenden mensen met psychische schade in aardbevingsgebied

Vorige maand werd Groningen getroffen door de heftigste aardbeving tot nu toe. De aardbevingen – die geregeld plaatsvinden en het gevolg zijn van gaswinning – brengen veel angst en stress met zich mee. Maar hoe worden letselschadeclaims naar aanleiding van de Groningse aardbevingen nu beoordeeld? Psychische schade valt hier immers ook onder.

Het antwoord op bovenstaande is nog niet zo heel makkelijk, aldus mr. Tim Bueters, voorzitter van vereniging voor letselschadeadvocaten ASP. Hoewel materiële schade vrij snel duidelijk is, laat de beoordeling van de immateriële schade door aardbevingen vaak op zich wachten. Want de regel is dat diegene die schade claimt, de schade moet bewijzen. Bij psychische schade is bewijs nodig, zoals medische informatie. Aantekeningen van een psycholoog of huisarts bijvoorbeeld. Vervolgens bestuderen onafhankelijke medisch specialisten het dossier. Het dossier wordt op 'medische causaliteit' beoordeeld.

Wordt letselschade aangetoond dan kan diegene een vergoeding krijgen die uit twee delen bestaat: een schadevergoeding voor materiële en immateriële schade. Kan een persoon bijvoorbeeld niet meer werken, dan kan deze een vergoeding krijgen voor het verschil in inkomen met bijvoorbeeld de uitkering die de persoon nu heeft. Geld voor ongemakken en (mentale) pijn wordt smartengeld genoemd. Bedragen kunnen fors oplopen bij ernstige psychische schade.

In maart 2018 wordt door minister Eric Wiebes een nieuw schadeloket geopend. Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen dan terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Ongeveer 10.000 Groningers hebben aan 'stress gerelateerde gezondheidsklachten'. Het is onduidelijk of zij ook bij het schadeloket terecht kunnen.

Overigens bracht de Kinderombudsvrouw in oktober een rapport uit over de effecten van de aardbevingen op de circa 30.000 kinderen die in het aardbevingsgebied wonen. Daaruit blijkt dat zij de afgelopen jaren totaal over het hoofd zijn gezien. De aardbevingen blijken namelijk behoorlijke weerslag te hebben op de jongste Groningse bewoners. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden van kinderen met angststoornissen, slaap- en concentratieproblemen en controledrang.