Herstelrecht moet prominentere rol krijgen

ChristenUnie-lid Stieneke van der Graaf heeft onlangs een motie bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin staat dat het herstelrecht een prominentere rol moet krijgen binnen het strafrecht. Dit zou positieve gevolgen hebben voor zowel slachtoffers als daders. De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen.

In het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaf Van der Graaf aan dat er in de praktijk grote verschillen bestaan in het doorverwijzen naar bemiddeling. Denk aan verwijzingen door politieagenten, officieren van justitie, rechters, Slachtofferhulp en de reclassering.

De regering is gevraagd om na te gaan hoe de mogelijkheden tot het inzetten van herstelrecht verder kunnen worden ontwikkeld. Zo zou er onder meer eenduidigheid moeten worden nagestreefd in de doorverwijzing naar zogenoemde herstelrechtvoorzieningen.