PIV-staffel opnieuw verlengd, zonder tariefswijziging

De PIV-staffel wordt net als vorig jaar met één jaar verlengd. De nieuwe einddatum verschuift naar 31 december 2020.

De PIV-staffel, die inging in 2016, stelt de hoogte van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers vast. Letselschadespecialisten, verzekeraars en belangenbehartigers zijn het niet eens geworden over het nieuwe convenant aangaande de PIV-staffel. Marco Speelmans, bestuurder van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), laat op Amweb.nl weten dat alle partijen efficiënt werken, onder meer door digitalisering, en een automatische tariefverhoging daarom niet voor de hand ligt. Daarnaast wordt gemeld dat het te kort dag is om tot een nieuwe overeenkomst te komen. ASP-bestuurslid Edwin Bosch uitte op LinkedIn echter kritiek op het bevriezen van de tarieven. “Alles werd duurder afgelopen jaren. Ook de premie voor de WA-verzekering. Gemiddeld steeg deze met 11,4%, maar het tarief van de volgens verzekeraars redelijke PIV-staffel blijft voor het vierde opvolgende jaar op de nullijn.” Speelmans laat weten ervan uit te gaan dat er volgend jaar wel overeenstemming komt over een nieuw convenant.