Persoonlijke gegevens slachtoffers in toekomst beter beschermd

In de toekomst krijgt een verdachte niet meer zomaar persoonlijke gegevens van een slachtoffer. Zo blijkt uit een brief van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer.

Nu worden persoonlijke gegevens van slachtoffers nog standaard in het strafdossier gevoegd. Denk hierbij aan de naam van het slachtoffer, zijn of haar telefoonnummer, een rekeningnummer en meer. Hierdoor zien sommige slachtoffers van een vordering af.

Volgens de ASP komt het nog te vaak voor dat een dader van een strafbaar feit persoonlijke gegevens van een slachtoffer misbruikt. ‘Slachtoffers zijn op dit moment minder snel bereid om een vordering voor de door hen geleden schade in te dienen. Hier zal echter per 1 januari 2016 verandering in kunnen komen, doordat er een nieuw voegingsformulier voor de benadeelde partij is ontworpen’, aldus ASP-voorzitter mr. Tim Bueters. Het voegingsformulier is het formulier dat door het Openbaar Ministerie is gemaakt voor het aanvragen van schadevergoeding. Het formulier kent een geheim gedeelte, voor persoonlijke gegevens, en een open gedeelte.

Slachtoffers van bijvoorbeeld een ernstig geweldsdelict of zedenzaak kunnen met een nieuw, herzien formulier over enkele weken aanspraak maken op een schadevergoeding in een strafzaak, zonder dat privégegevens standaard naar de verdachte worden doorgezonden. Met de maatregel wil minister Van der Steur de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers beter beschermen.