Personeelstekort in GGZ leidt tot dodelijke incidenten

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg soms leidt tot incidenten. Hieronder bevinden zich incidenten met dodelijke afloop. Denk aan suïcide, geweldsincidenten en medicatiefouten. 

Bij nagenoeg 50% van de onderzochte calamiteitsrapportages in de afgelopen 1,5 jaar was personeelstekort een van de oorzaken van een incident. Bij 1 op de 5 gevallen was personeelstekort zelfs de belangrijkste oorzaak. Bij 1 op de 4 incidenten speelde het tekort een aanzienlijke rol. Naast personeelstekorten heeft de IGJ ook geconstateerd dat ook andere factoren een rol spelen bij incidenten. Niet of onvoldoende ingewerkt personeel bijvoorbeeld, maar ook personeel dat onervaren is. Dit kan leiden tot het onvoldoende signaleren van mogelijke dodelijke incidenten, zoals een naderende suïcide.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van dagblad Trouw en weekblad De Groene Amsterdammer. Hoeveel incidenten er daadwerkelijk hebben geleid tot de dood, is onbekend. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft inmiddels om opheldering gevraagd. Brancheorganisatie GGZ Nederland erkent het probleem, maar geeft aan dat voor nu personeelsproblemen nog niet opgelost zijn. Er wordt gezocht naar oplossingen.