Oud-werknemers Defensie kunnen geleden schade claimen

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch besloot onlangs dat vier voormalige onderhoudsmonteurs van Defensie de door hun werkzaamheden veroorzaakte gezondheidsschade kunnen claimen.

De monteurs werden ziek doordat zij in het verleden werkten met het kankerverwekkende chroom-6. In de periode 1984 tot en met 2006 kwamen de monteurs tijdens het uitvoeren van onderhoud aan materieel in aanraking met de gevaarlijke stof. Defensie heeft erkend dat de oud-werknemers hierdoor mogelijk ziek zijn geworden. Ook zijn zij onvoldoende beschermd en niet geïnformeerd over de gezondheidsrisico's.

Het Hof geeft aan dat het viertal in een vervolgprocedure bij de rechtbank schadevergoedingen kunnen eisen. De hoogte ervan zal nog moeten worden vastgesteld. De zaak rondom chroom-6 speelt overigens al jaren. In een eerder stadium erkende Defensie al dat het in de zorgplicht voor ex-medewerkers is tekortgeschoten. Wanneer (ex-)werknemers kunnen aantonen dat zij door het werken met chroom-6 op onderhoudslocaties ziek zijn geworden, kan tot € 40.000 worden geclaimd. De vier zieke onderhoudsmonteurs ontvingen echter veel lagere bedragen en voelden zich daardoor tekortgedaan.