Oplossing chroom-6-slachtoffers laat op zich wachten

Bij chroom-6-slachtoffers die werkzaam waren bij Defensie is nog altijd onduidelijkheid over een mogelijke oplossing. Zij vinden dat de afhandeling van hun claims te lang op zich laat wachten. Ook mensen die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 gedurende een werklozenproject in Tilburg zijn ontevreden over de afhandeling van hun schade.

Voormalig Defensie-medewerkers die van 1984 tot 2006 in aanraking kwamen met chroom-6 laten weten moegestreden te zijn. Defensie heeft inmiddels een compensatieregeling getroffen. Chroom-6-slachtoffers kunnen tussen de 5.000 en 40.000 euro schadevergoeding aanvragen. Zij moeten echter wél kunnen aantonen dat hun gezondheidsklachten door het werken met chroom-6 zijn ontstaan. Volgens slachtoffers is het aantal aandoeningen waarvoor een vergoeding is ingesteld te beperkt. De rechter moet daarom een uitspraak doen in de zaak. Het gerechtshof heeft overigens nog onvoldoende informatie om tot een oordeel te komen. In februari moet er meer duidelijkheid zijn over het verloop van de zaak.

Tussen 2004 en 2011 werden werklozen in Tilburg geacht om treinen te schuren waarop verf met chroom-6 zat. Alle personen die aan het project hebben deelgenomen krijgen sowieso 7000 euro schadevergoeding. Ook kunnen slachtoffers een claim indienen als zij aantoonbaar aandoeningen als longkanker, COPD of neuskanker hebben opgelopen. Veel slachtoffers vinden het echter lastig om een dergelijke gezondheidsclaim tegen de gemeente in te dienen. Niet alleen moeten er de nodige formulieren worden ingevuld, ook de procedure neemt veel tijd in beslag en is omslachtig. De gemeente gaat ervan uit dat de eerste besluiten over ingediende claims in december worden beantwoord.