Onderzoek naar lange wachttijd arbeidsongeschikte veteranen

Ombudsman Reinier van Zutphen gaat onderzoek doen naar oud-militairen die tijdens hun diensttijd psychisch of lichamelijk letselopliepen, waardoor zij arbeidsongeschikt raakten. Van Zutphen doet dit naar aanleiding van klachten over ‘onaanvaardbaar lang’ wachten op resultaten van medische beoordelingen.

De ex-militairen vinden ook dat zij slecht worden geïnformeerd over hun procedure en de voorzieningen waarop zij aanspraak kunnen maken. Dit heeft de ombudsman laten weten in een brief aan minister van Defensie Ank Bijleveld. Inmiddels hebben circa vijftien ex-militairen zich bij de ombudsman gemeld. Hieronder bevinden zich Bosnië- en Afghanistan-veteranen. 

Van Zutphen laat weten dat Pensioenfonds ABP een half jaar uittrekt om een tot een oordeel te komen over de medische toestand van een ex-militair. Deze tijd wordt echter ruimschootsoverschreden door capaciteitsproblemen. Eén militair wacht bijvoorbeeld daardoor al negen jaar op zijn militaire uitkering. De ombudsman heeft laten weten dat capaciteitsproblemen ‘geen reden mogen zijn om aanvragen te laten liggen.’ Naast ex-militairen die moeten wachten zijn er ook ruim 100 ex-militairen in bezwaarprocedures met Defensie ontwikkeld. Zij zijn het oneens over de beoordeling van hun letsel. De hoogte van hun financiële compensatie hangt af van dit medische oordeel.

Het onderzoek – dat na de zomer zal worden afgerond – moet uitwijzen hoe invaliditeitspensioenen nu precies worden afgehandeld.