Onderzoek naar Chroom-6 in gevangenissen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat kijken of gedetineerden en werknemers van een aantal Nederlandse gevangenissen zijn blootgesteld aan een te hoge dosis Chroom-6.

De zaak kwam aan het rollen doordat een werknemer van een gevangenis zich meldde bij het ministerie met ernstige gezondheidsklachten. Deze zaak is inmiddels in onderzoek.

Al eerder rondde het RIVM een onderzoek af naar de toepassing van Chroom-6-houdende verf bij onderhouds- en opslagdepots van de NAVO. Tientallen werknemers van Defensie werden ernstig ziek. Chroom-6 wordt ook gebruikt in tuinhout. Onder meer schuttingen zijn regelmatig geïmpregneerd met de kankerverwekkende stof. Ook in verschillende gevangenissen werd dit type hout met Chroom-6 gebruikt. Bij het zagen kan er Chroom-6 vrijkomen. Wanneer werknemers handschoenen en een afzuiginstallatie gebruiken, mogen zij wel met Chroom-6 werken. In een gevangenis in Ter Apel werden echter onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen.

Onder meer in gevangenissen in Leeuwarden, Vught en Middelburg werd gewerkt met hout dat geïmpregneerd is met Chroom-6. Inmiddels wordt enkel hout zonder Chroom-6 ingekocht door de betreffende gevangenissen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten weten voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor medewerkers en gedetineerden als dit nodig blijkt te zijn.