Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

’Ook aanrijding met lage impact kan leiden tot letselschade’

Bericht 21 februari 2018

Een jonge vrouw die op 13-jarige leeftijd letselschade opliep door een aanrijding, moet haar schade vergoed krijgen. Dit ondanks het feit dat de aanrijding – een botsing – tot een kleine snelheidsvermeerdering leidde van de auto waarin de vrouw als passagier zat. De rechter oordeelde dat de lage impact een oorzakelijk verband met directe gezondheidsschade niet in de weg staat.

Utrecht en Amsterdam sluiten zich aan bij aangifte tegen tabaksindustrie

Bericht 13 februari 2018

Vorige week kondigde het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en het KWF Kankerfonds aan dat zij zich aansluiten bij de aangifte die vorig jaar tegen de tabaksindustrie is gedaan. Nu is ook bekend gemaakt dat de gemeentes Amsterdam en Utrecht zich bij deze aangifte willen voegen.

Mogelijk duizenden mensen met psychische schade in aardbevingsgebied

Bericht 9 februari 2018

Vorige maand werd Groningen getroffen door de heftigste aardbeving tot nu toe. De aardbevingen – die geregeld plaatsvinden en het gevolg zijn van gaswinning – brengen veel angst en stress met zich mee. Maar hoe worden letselschadeclaims naar aanleiding van de Groningse aardbevingen nu beoordeeld? Psychische schade valt hier immers ook onder.

ASP: ‘Elke schijn van belangenverstrengeling in letselschadezaken moet worden vermeden’

Bericht 5 februari 2018

Onlangs stelde de tuchtrechter een man - wiens vrouw overleed en drie kinderen ernstig gewond raakten na een auto-ongeval - in een tuchtzaak in het ongelijk. Bij de tuchtzaak was zowel Delta Loyd - de verzekeraar van de man - als zijn letselschadeadvocaat betrokken. Partijen werd belangenverstrengeling verweten.

AMWEB meldt dat smartengeldbedragen stijgen

Bericht 23 januari 2018

Onlangs meldde AMWEB dat de bedragen in smartengeldzaken gestaag toenemen. Dit blijkt volgens  het financiële platform uit cijfers in het onlangs gepubliceerde ANWB Smartengeldboek 2018.

Hoge Raad houdt kerk aansprakelijk na val kerktoren

Bericht 11 januari 2018

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat kerken op het vlak van aansprakelijkheid “de volle verantwoordelijkheid dragen voor als er iets misgaat met vrijwilligers die actief zijn voor de kerk.”

434 vuurwerkslachtoffers rondom jaarwisseling 2017-2018

Bericht 9 januari 2018

Uit onderzoek van het kenniscentrum VeiligheidNL en de NOS is gebleken dat 434 mensen met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp zijn behandeld rondom de jaarwisseling. Het onderzoek werd uitgevoerd onder alle ziekenhuizen in Nederland.

186.000 euro smartengeld toegewezen na zuuraanval

Bericht 30 december 2017

Een gevangene die een bijtende vloeistof over een medegevangene gooide, moet het slachtoffer smartengeld en een schadevergoeding betalen. In totaal bedraagt het bedrag aan smartengeld en schadevergoeding 186.000 euro. Zo luidt het oordeel van de Rechtbank in Noord-Holland.

Letsel door vuurwerk: 75% weet niet hoe te reageren

Bericht 29 december 2017

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat slechts 25% van de respondenten weet wat hij of zij moet doen als de buurman vuurwerk in zijn oog krijgt. De overige 75% heeft geen idee hoe te handelen bij letsel door vuurwerk.

Mogelijk 100 oud-werknemers defensie overleden door chroom-6

Bericht 21 december 2017

Het ANP meldt dat er mogelijk meer dan 100 oud-werknemers van Defensie zijn overleden als gevolg van het werken met chroom-6.

Pagina's