Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

’Kwaliteit gezondheidszorg vaker bepaald door commercie’

Bericht 4 september 2017

Het is een algemene trend dat geneesmiddelen steeds duurder worden. Medicijnen worden daardoor niet zonder meer in het basispakket opgenomen door het ministerie van Volksgezondheid. Zelfs wanneer de wetenschappelijke werking is bewezen. Eerst moet er een korting worden bedongen met het farmaceutische bedrijf dat het geneesmiddel verstrekt. ASP maakt zich hierover grote zorgen.

Smartengeld voor klant dierenwinkel na beet van papegaai

Bericht 25 augustus 2017

Onlangs kreeg een klant van een Duitse dierenwinkel een schadevergoeding van 4.100 euro nadat hij werd gebeten door een papegaai. Dat besloot een rechter in Düsseldorf.

Geen fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen

Bericht 23 augustus 2017

Hoewel het geld bedoeld is om letselschadeslachtoffers in hun levensonderhoud te voorzien, laat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën letselschade belast. Een letselschadevergoeding wordt vaak eenmalig ontvangen. De vergoeding wordt belast als vermogen in box 3. Dit geld telt mee voor het recht op toeslagen, maar ook de hoogte van bepaalde eigen bijdragen in de zorg wordt er mede door bepaald.

Wegwuiven kritiek houding verzekeraars rondom letselschadezaken is onterecht (PERSBERICHT)

Bericht 18 augustus 2017

Uit onderzoek van ASP naar de afhandeling van letselschadezaken, blijkt dat 75% van de ondervraagde letselschadeadvocaten ontevreden is over de wijze waarop hun letselschadedossier wordt behandeld. ASP vindt het dan ook opmerkelijk dat demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie onlangs meldde tevreden te zijn over de afwikkeling van letselschadezaken door verzekeraars. De minister stelde in een antwoord op Kamervragen van SP-kamerlid Van Nispen dat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) naar behoren functioneert.

Letselschade Raad ontwikkelt gedragscode beroepsziekten

Bericht 24 juli 2017

Er wordt een nieuwe gedragscode opgesteld die de afhandeling van financiële claims van mensen met een beroepsziekte moet vereenvoudigen.

Hoge targets in distributiecentra zorgen voor ongevallen

Bericht 18 juli 2017

Onlangs vond een dodelijk ongeval plaats in het distributiecentrum van HEMA in Utrecht. Een medewerker werd overreden door een heftruck. Een collega liet daarop anoniem aan RTV Utrecht weten dat de hoge werkdruk voor een onveilige werkomgeving zorgt.

Bezuinigingen wegonderhoud kunnen leiden tot letselschade

Bericht 14 juli 2017

Volgens cijfers van verzekeraar Achmea is het aantal claims als gevolg van zogenoemde wegbeheerschades bij gemeenten flink gestegen. Zo nam van 2008 tot en met 2016 het aantal claims met bijna 60% toe.

ASP oneens met kanttekeningen Verbond van Verzekeraars aangaande Wetsvoorstel Affectieschade

Bericht 12 juli 2017

Als slachtoffers zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen hun nabestaanden of naasten in de toekomst aanspraak maken op vergoeding van affectieschade, als het aan de Tweede Kamer ligt.

Taaislijmziektemedicijn voorlopig niet in basispakket

Bericht 3 juli 2017

Orkambi, het nieuwe medicijn tegen taaislijmziekte, wordt op dit moment niet vanuit het basispakket vergoed. Zowel Nederland als België staakten namelijk eind mei de prijsonderhandelingen omtrent het medicijn met de fabrikant.

Steeds meer ongelukken met hoverboards

Bericht 21 juni 2017

Circa 1.300 mensen zijn in 2016 op de spoedeisende hulp beland doordat zij letsel hebben opgelopen door het gebruik van een hoverboard. Zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL, een instantie die in Nederland cijfers vergaart over de aard van ongevallen.

Pagina's