Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

Afkoop regresrecht wordt na 2018 niet verlengd

Bericht 20 november 2018

Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten om de overeenkomst afkoop regresrecht met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) niet te verlengen na 2018. Dankzij de overeenkomst was er sinds 2015 jaarlijks één vast moment waarop de aansprakelijkheidsverzekeraars samen de regreskosten voor Wmo-voorzieningen aan gemeenten betaalden. Oftewel, het regresrecht van de gemeenten werd collectief afgekocht via een jaarlijkse afkoopsom.

Brits letselschadeslachtoffer medische fout krijgt € 22 miljoen

Bericht 15 november 2018

Een 18-jarige Britse vrouw – die als baby hersenletsel opliep door een medische fout – krijgt een schadevergoeding van omgerekend € 22 miljoen.

Familie eist schadevergoeding na ongeval met letsel in Duinrell

Bericht 13 november 2018

De familie van een 18-jarige Belgische jongen die gewond raakte in Duinrell, wil een schadevergoeding. In de glijbaan X-Stream raakte de jongen beklemd tussen een valluik.

“Letselschadeslachtoffer hoeft zich niet tot gemeente te wenden”

Bericht 8 november 2018

Uit recent door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  ingewonnen juridisch advies is gebleken dat een in de Overeenkomst Wmo opgenomen uitgangspunt juridisch niet houdbaar is. Om precies te zijn gaat het om het feit dat letselschadeslachtoffers zich – uit hoofde van hun schadebeperkingsplicht voor een voorziening op grond van de Wmo – primair tot hun gemeente moeten wenden.

15-jarige jongen verliest spraakvermogen na ingreep

Bericht 7 november 2018

Een 15-jarige jongen kan niet meer praten en lopen nadat hij aan een keelabces werd geopereerd. De jongen kampte vóór de fatale ingreep met ernstige keelpijn.

ASP heeft klacht ingediend over de PIV-regeling bij ACM

Bericht 31 oktober 2018

De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de PIV-regeling. In de PIV-regeling staan prijsafspraken tussen verzekeraars enerzijds en juridische adviesbureaus en rechtsbijstandsverzekeraars (bureaus) anderzijds over de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten in letselschadezaken. Volgens de ASP is de PIV-regeling een verboden prijsafspraak die de belangen van de slachtoffers schaadt.

Gedragscode farmaceuten moet zorgen voor transparantie

Bericht 26 oktober 2018

Farmaceutische bedrijven gaan een gedragscode ontwikkelen die als 'moreel kompas' moet fungeren.

NOvA verlengt keurmerk ASP opnieuw

Bericht 9 oktober 2018

Onlangs heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het landelijk 'Keurmerk Specialisatieverenigingen' van de ASP voor twee jaar verlengd.

Uitbreiding Schadefonds naar Caribisch Nederland

Bericht 9 oktober 2018

In de toekomst kunnen inwoners van St. Eustatius, Bonaire en Saba gebruik maken van het Schadefonds. Onlangs heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Sinds 2010 zijn de drie Caribische eilanden als afzonderlijke openbare lichamen onderdeel van Nederland.

ASP overweegt proefprocedure tegen fabrikant Thyrax

Bericht 28 september 2018

De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, kortweg ASP genoemd, adviseert gedupeerden over de mogelijkheden om een gerechtelijke procedure te starten tegen Aspen Frama Trading, fabrikant van schildkliermedicijn Thyrax.

Pagina's