Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

Voetbalclub vrijgesproken in zaak overleden meisje

Bericht 15 januari 2019

De rechtbank in Leeuwaren heeft een Friese voetbalclub vrijgesproken in de zaak rondom het overlijden van een tienjarig meisje. Het meisje kwam in 2014 om bij het instorten van een dug-out tijdens een toernooi. Vijf andere kinderen raakte gewond.

Patiënt MC Slotervaart overlijdt nadat pieper hapert

Bericht 11 januari 2019

Afgelopen zomer liet de gespecialiseerde hulp bij een in levensgevaar verkerende patiënt in het MC Slotervaart te lang op zich wachten. Hierdoor overleed de betreffende patiënt van het inmiddels failliet verklaarde ziekenhuis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is daarom een onderzoek naar de mogelijke medische misser gestart.

Resultaatgerelateerde beloning met vijf jaar verlengd

Bericht 8 januari 2019

Het ‘experiment resultaatgerelateerde beloning in letsel- en overlijdensschadezaken’ wordt met vijf jaar verlengd. Dit heeft het college van afgevaardigden onlangs besloten. Vanaf de start van het experiment in 2014 mogen advocaten onder strenge voorwaarden werken met een resultaatgerelateerde beloning. Wanneer een zaak succes heeft, kan de advocaat het uurtarief verhogen.

Herstelrecht moet prominentere rol krijgen

Bericht 14 december 2018

ChristenUnie-lid Stieneke van der Graaf heeft onlangs een motie bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin staat dat het herstelrecht een prominentere rol moet krijgen binnen het strafrecht. Dit zou positieve gevolgen hebben voor zowel slachtoffers als daders. De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen.

CDA vindt dat vergoeding slachtofferadvocaten beter kan

Bericht 7 december 2018

Het CDA heeft – tijdens een debat over de begroting in de Tweede Kamer – laten weten dat de tarieven voor slachtofferadvocaten moeten verbeteren. CDA-politica Van Toorenburg vindt dat de vergoeding achtergesteld is aan de vergoeding van advocaten die verdachten bijstaan.

Afkoop regresrecht wordt na 2018 niet verlengd

Bericht 20 november 2018

Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten om de overeenkomst afkoop regresrecht met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) niet te verlengen na 2018. Dankzij de overeenkomst was er sinds 2015 jaarlijks één vast moment waarop de aansprakelijkheidsverzekeraars samen de regreskosten voor Wmo-voorzieningen aan gemeenten betaalden. Oftewel, het regresrecht van de gemeenten werd collectief afgekocht via een jaarlijkse afkoopsom.

Brits letselschadeslachtoffer medische fout krijgt € 22 miljoen

Bericht 15 november 2018

Een 18-jarige Britse vrouw – die als baby hersenletsel opliep door een medische fout – krijgt een schadevergoeding van omgerekend € 22 miljoen.

Familie eist schadevergoeding na ongeval met letsel in Duinrell

Bericht 13 november 2018

De familie van een 18-jarige Belgische jongen die gewond raakte in Duinrell, wil een schadevergoeding. In de glijbaan X-Stream raakte de jongen beklemd tussen een valluik.

“Letselschadeslachtoffer hoeft zich niet tot gemeente te wenden”

Bericht 8 november 2018

Uit recent door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  ingewonnen juridisch advies is gebleken dat een in de Overeenkomst Wmo opgenomen uitgangspunt juridisch niet houdbaar is. Om precies te zijn gaat het om het feit dat letselschadeslachtoffers zich – uit hoofde van hun schadebeperkingsplicht voor een voorziening op grond van de Wmo – primair tot hun gemeente moeten wenden.

15-jarige jongen verliest spraakvermogen na ingreep

Bericht 7 november 2018

Een 15-jarige jongen kan niet meer praten en lopen nadat hij aan een keelabces werd geopereerd. De jongen kampte vóór de fatale ingreep met ernstige keelpijn.

Pagina's