Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

‘Letselschadevergoeding niet meer meetellen als vermogen voor VIB’

Bericht 19 juli 2018

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) erkent dat letselschadeslachtoffers onevenredig hinder ervaren van het feit dat uitgekeerde letselschadevergoedingen meetellen als vermogen. Daardoor werkt de letselschadevergoeding door in de Vermogensinkomstenbijtelling (VIB).

264 meldingen over bijwerkingen implantaten

Bericht 18 juli 2018

Vanaf de start op 3 juli 2017 tot 1 april 2018 kreeg het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten 264 meldingen binnen. Hiervan waren 260 afkomstig van burgers en vier van zorgverleners. De meeste bijwerkingen hadden betrekking op borstimplantaten, gevolgd door bijwerkingen door het bekkenbodemmatje.

Letselschade Raad laat langlopende letselschades onderzoeken

Bericht 5 juli 2018

De Letselschade Raad laat onafhankelijk onderzoek doen naar langlopende letselschades. Zo moet vast komen te staan wat de oorzaken ervan zijn. Maar ook hoe deze letselschadezaken kunnen worden aangepakt.

Chroom-6 ook op rubberboten Koninklijke Marine aangetroffen

Bericht 3 juli 2018

Onderhoudsmedewerkers van de Koninklijke Marine hebben ontdekt dat er op snelle rubberboten verf met het zeer giftige Chroom-6 is gebruikt. Drie marinewerkplaatsen waar onderhoud wordt gepleegd aan boten zijn uit voorzorg gesloten.

Oud-beveiliger stelt COA aansprakelijk voor zenuwbeschadiging

Bericht 29 juni 2018

Een oud-beveiliger die jarenlang op het terrein van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werkte, is volgens eigen zeggen ziek geworden door metaalvergiftiging.

Nederlander wint rechtszaak tegen farmaceut

Bericht 25 juni 2018

Een 32-jarige man heeft onlangs een rechtszaak tegen een internationaal opererende farmaceut gewonnen. De Nederlander – die het antidepressivum seroxat in zijn kindertijd jarenlang gebruikte – had ernstige bijwerkingen.

’Aerotoxisch syndroom wordt serieuzer genomen’

Bericht 18 juni 2018

Er komen nieuwe protocollen voor piloten en stewardessen die het aerotoxisch syndroom denken te hebben. Hiermee kunnen zieke medewerkers beter worden onderzocht en behandeld. De protocollen worden opgesteld door de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC).

Compensatieregeling chroom-6 ontoereikend, aldus (oud-) medewerkers Defensie

Bericht 14 juni 2018

De compensatieregeling van Defensie voor (oud-)werknemers die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 is ontoereikend. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in Roermond liet het (voormalig) personeel dit weten. De betrokkenen werden gedurende de bijeenkomst bijgepraat over de compensatieregeling. De compensatie varieert van 5.000 tot 40.000 euro smartengeld, evenals een schadevergoeding van 3.850 euro.

Aanrijding met elektrische fiets: wie vergoedt schade?

Bericht 1 juni 2018

Fietsers staan bovenaan als het gaat om dodelijke verkeersongevallen. De toename wordt toegeschreven aan de stijgende populariteit van de elektrische fiets. Maar wie vergoedt (letsel)schade bij een verkeersongeval waarbij een elektrische fiets betrokken is?

Achterin auto grootste risico letselschade

Bericht 30 april 2018

Uit Duits onderzoek is gebleken dat passagiers van een auto achterin het meeste kans hebben om letselschade op te lopen.

Pagina's