Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

Doden door foutieve informatie doos hartklepprothese

Bericht 20 juni 2019

Elk jaar sterven zeven tot acht Nederlandse hartpatiënten doordat de diameter van de hartklep niet altijd correct op de verpakking van hun hartklepprothese blijkt te staan.

WHO erkent burn-out als beroepsziekte

Bericht 18 juni 2019

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de burn-out officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte. Een burn-out is een psychologische benaming voor overspannenheid.

Onderzoek naar lange wachttijd arbeidsongeschikte veteranen

Bericht 4 juni 2019

Ombudsman Reinier van Zutphen gaat onderzoek doen naar oud-militairen die tijdens hun diensttijd psychisch of lichamelijk letselopliepen, waardoor zij arbeidsongeschikt raakten. Van Zutphen doet dit naar aanleiding van klachten over ‘onaanvaardbaar lang’ wachten op resultaten van medische beoordelingen.

Burgers winnen relatief vaak rechtszaak om uitvoering Wmo

Bericht 4 juni 2019

In rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden burgers in 41 procent van de gevallen in het gelijk gesteld. Ter vergelijking: in andere zaken tussen burgers en de overheid krijgen burgers in 25 tot 30 procent van de gevallen gelijk.

Verzekeraar moet letselschade betalen na uit de hand gelopen burenruzie

Bericht 27 mei 2019

De rechter oordeelde onlangs dat een man die een taakstraf kreeg voor een duw met ernstig letsel tot gevolg, daarmee geen crimineel gedrag liet zien. Dankzij dit oordeel kon de man een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor moet de verzekeraar de kosten vergoeden voor letselschade voortvloeiende uit een burenruzie.

Klacht PIV-regeling ASP door ACM niet verder behandeld

Bericht 21 mei 2019

Vorige jaar diende de ASP een klacht in bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met betrekking tot de PIV-regeling. In de PIV-regeling staan verboden prijsafspraken tussen verzekeraars enjuridische adviesbureaus en rechtsbijstandsverzekeraars over de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Volgens de ASP is de huidige PIV-regeling in strijd met het mededingingsrecht, waardoor letselschadeslachtoffers gedupeerd worden.

De ASP richt zich in 2019 op 'herstelgerichte dienstverlening'

Bericht 6 mei 2019

Op 11 april 2019 vond de algemene ledenvergadering van de ASP plaats. Gedurende deze vergadering is het thema voor 2019 bekendgemaakt, te weten: 'herstelgerichte dienstverlening'. In 2019 zal de ASP meer aandacht besteden aan dit onderwerp. En waar mogelijk: ook meer aandacht voor vragen.

’Geen bewijs relatie burnpits en gezondheidsklachten’

Bericht 2 mei 2019

Defensie meldde onlangs dat er geen bewijs is dat er een relatie is tussen rook uit burn pits en gezondheidsklachten.

Ziekenhuis verwijdert verkeerde bal

Bericht 15 april 2019

Een uroloog van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen verwijderde in 2017 een gezonde, niet ontstoken bijbal bij een 49-jarige man uit Borger-Odoorn. Dat meldde het Dagblad van het Noorden onlangs.

Schending letselschadegedragscode door verzekeraars

Bericht 8 april 2019

Afgelopen week meldde NPO2-programma TROS Radar dat verzekeraars stelselmatig hun eigen letselschadegedragscode schenden. Volgens ASP moeten letselschadeslachtoffers nog altijd zeer lang wachten op voorschotten, reacties op toegezonden brieven en meer. Niet voor niets luidde de vereniging in het tv-programma daarom de noodklok.

Pagina's