Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

Hoogte medische claims in 2018 gestegen

Bericht 7 oktober 2019

Volgens verzekeraar MediRisk is vorig jaar de hoogte van medische claims gestegen van gemiddeld 46.000 euro tot 55.000 euro.

Chroom-6 aangetroffen in verf op Utrechtse trams

Bericht 23 september 2019

Provincie Utrecht maakte vorige week bekend dat in de verflaag van trams van Regiotram Utrecht de kankerverwekkende stof chroom-6 is gevonden.

Nieuw discontopercentage in Engeland en Wales

Bericht 3 september 2019

In Engeland en Wales is medio juli een nieuw discontopercentage van -0,25% van kracht gegaan. Het percentage wordt gebruikt voor het aanpassen van letselschadevergoedingen voor toekomstige schades die in één keer worden uitgekeerd aan slachtoffers met ernstig letsel.

Wet affectieschade leidt tot eerste schadevergoedingen

Bericht 22 augustus 2019

Op 4 juli jl. is een automobilist uit Hoorn veroordeeld tot het betalen van €17.500 aan de twee meerderjarige kinderen van een vrouw die overleed door zijn onbezonnen rijgedrag.

Verlies van vrije tijd in toekomst financieel gecompenseerd?

Bericht 15 augustus 2019

Onlangs studeerde advocate Laura Kroese af op de vraag of er ook een prijskaartje moet hangen aan het verlies van vrije tijd bij letselschade. Letselschadeslachtoffers hebben namelijk een schadebeperkingsplicht.

Ook vrijstelling voor vermogensrendementsheffing wenselijk

Bericht 8 augustus 2019

Onlangs heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport laten weten dat er per 1 januari 2020 een vrijstelling komt voor de vermogensheffing bij WMO en zorg. Op dit moment is er nog geen vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing, de zogenoemde box-3-heffing. Volgens ASP is deze vrijstelling voor letselslachtoffers echter wel wenselijk.

Verzekeraar moet letselschade bijrijdster joyride vergoeden

Bericht 1 augustus 2019

De verzekeraar van een vrouw die in de auto stapte bij een vriendin die geen rijbewijs had, moet toch de letselschade vergoeden die de bijrijdster opliep toen de bestuurster een ongeluk veroorzaakte.

Slachtofferhulp Nederland: ‘Motivering van smartengeld kan beter’

Bericht 26 juli 2019

Onlangs kaartte Slachtofferhulp Nederland in de media de motivering van smartengeld aan. De organisatie is van mening dat het bepalen van de hoogte van het bedrag aan smartengeld voor slachtoffers complete willekeur is.

Minder claims voor Waarborgfonds Motorverkeer

Bericht 2 juli 2019

Vorig jaar is het aantal schademeldingen bij het Waarborgfonds Motorverkeer met 3% omlaaggegaan, met uitzondering van de categorie letselschade. In 2018 ontving het fonds 45.182 claims. Hiervan was in 4.386 gevallen personenschade aan de orde.

Letselschadevergoedingen vanaf 2020 van VIB uitgezonderd

Bericht 26 juni 2019

Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat letselschadevergoedingen vanaf 1 januari 2020 van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) worden uitgezonderd.

Pagina's