Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

Ook vrijstelling voor vermogensrendementsheffing wenselijk

Bericht 8 augustus 2019

Onlangs heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport laten weten dat er per 1 januari 2020 een vrijstelling komt voor de vermogensheffing bij WMO en zorg. Op dit moment is er nog geen vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing, de zogenoemde box-3-heffing. Volgens ASP is deze vrijstelling voor letselslachtoffers echter wel wenselijk.

Verzekeraar moet letselschade bijrijdster joyride vergoeden

Bericht 1 augustus 2019

De verzekeraar van een vrouw die in de auto stapte bij een vriendin die geen rijbewijs had, moet toch de letselschade vergoeden die de bijrijdster opliep toen de bestuurster een ongeluk veroorzaakte.

Slachtofferhulp Nederland: ‘Motivering van smartengeld kan beter’

Bericht 26 juli 2019

Onlangs kaartte Slachtofferhulp Nederland in de media de motivering van smartengeld aan. De organisatie is van mening dat het bepalen van de hoogte van het bedrag aan smartengeld voor slachtoffers complete willekeur is.

Minder claims voor Waarborgfonds Motorverkeer

Bericht 2 juli 2019

Vorig jaar is het aantal schademeldingen bij het Waarborgfonds Motorverkeer met 3% omlaaggegaan, met uitzondering van de categorie letselschade. In 2018 ontving het fonds 45.182 claims. Hiervan was in 4.386 gevallen personenschade aan de orde.

Letselschadevergoedingen vanaf 2020 van VIB uitgezonderd

Bericht 26 juni 2019

Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat letselschadevergoedingen vanaf 1 januari 2020 van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) worden uitgezonderd.

Doden door foutieve informatie doos hartklepprothese

Bericht 20 juni 2019

Elk jaar sterven zeven tot acht Nederlandse hartpatiënten doordat de diameter van de hartklep niet altijd correct op de verpakking van hun hartklepprothese blijkt te staan.

WHO erkent burn-out als beroepsziekte

Bericht 18 juni 2019

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de burn-out officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte. Een burn-out is een psychologische benaming voor overspannenheid.

Onderzoek naar lange wachttijd arbeidsongeschikte veteranen

Bericht 4 juni 2019

Ombudsman Reinier van Zutphen gaat onderzoek doen naar oud-militairen die tijdens hun diensttijd psychisch of lichamelijk letselopliepen, waardoor zij arbeidsongeschikt raakten. Van Zutphen doet dit naar aanleiding van klachten over ‘onaanvaardbaar lang’ wachten op resultaten van medische beoordelingen.

Burgers winnen relatief vaak rechtszaak om uitvoering Wmo

Bericht 4 juni 2019

In rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden burgers in 41 procent van de gevallen in het gelijk gesteld. Ter vergelijking: in andere zaken tussen burgers en de overheid krijgen burgers in 25 tot 30 procent van de gevallen gelijk.

Verzekeraar moet letselschade betalen na uit de hand gelopen burenruzie

Bericht 27 mei 2019

De rechter oordeelde onlangs dat een man die een taakstraf kreeg voor een duw met ernstig letsel tot gevolg, daarmee geen crimineel gedrag liet zien. Dankzij dit oordeel kon de man een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor moet de verzekeraar de kosten vergoeden voor letselschade voortvloeiende uit een burenruzie.

Pagina's