Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

Roep om aanpak aansprakelijkheidsrechtelijk traject vindt steeds meer weerklank

Bericht 3 mei 2016

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft aangegeven dat er jaarlijks ongeveer 6.000 beroepsziekten worden gemeld. Hiervan leidt slechts 10% tot een schadevergoeding.

Resultaten bloedtest omwonenden Dupont-fabriek schokkend

Bericht 26 april 2016

Uit een bloedtest van enkele omwonenden van de controversiële Dupont-fabriek in Dordrecht zijn verontrustende resultaten naar voren gekomen.

Bezuinigingen verzekeraars brengen vlotte afhandeling personenschades in gedrang

Bericht 12 april 2016

In Nederland, Engeland en Noorwegen dreigt een snelle afwikkeling van personenschades in gedrang te komen doordat verzekeraars massaal bezuinigen. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Law in samenwerking met de University of Cardiff en de University of Bergen.

Letselschadetraject verzekeraars vaak te lang en complex

Bericht 2 maart 2016

Het tv-programma De Monitor van de KRO meldt dat verzekeraars steeds kritischer worden op het uitkeren van schadevergoedingen in geval van letselschade. Het onderzoeksprogramma deelde deze conclusie mede na een oproep op zijn website waarna vele meldingen van zowel letselschadeslachtoffers als letselschadeadvocaten binnenstroomden.

Geen inkomstenbelasting over schadevergoeding nabestaanden MH17-ramp

Bericht 24 februari 2016

Afgelopen week meldden diverse media dat de vervolging van de daders van het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines nog enige tijd kan duren. De ervaring leert dat nabestaanden van rampen en aanslagen vaak lange tijd moeten wachten op onderzoeksresultaten. Zo duurde het onderzoek naar de aanslag op de Pam Am-vlucht in 1988 – de Lockerbie-zaak – ruim drie jaar. De verdachten konden pas na nog eens zeven jaar worden uitgeleverd.

Onderuitgaan belangrijke oorzaak van arbeidsongeval dat leidt tot verzuim

Bericht 15 februari 2016

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier of meer dagen. Dit blijkt uit enquêtecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook letsel dat anderen aan mensen toebrachten, is een vaak genoemde oorzaak.

'Toename buitengerechtelijke kosten door verzekeraars onterecht in schoenen letselschadeadvocaten geschoven'

Bericht 4 februari 2016

Het AD meldde onlangs dat slachtoffers van verkeersongevallen vaker naar de rechter stappen om hun schade te claimen. Onder meer de buitengerechtelijke kosten – zoals kosten voor letselschadeadvocaten en bemiddelaars – nemen daardoor toe.

Schildklierpatiënten melden zich massaal bij meldpunt Thyrax

Bericht 3 februari 2016

Onlangs opende de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, kortweg ASP genoemd, het meldpunt Thyrax. Thyrax is het meest gebruikte middel voor schildklierpatiënten in Nederland. Thyrax is de komende maanden niet leverbaar, omdat de productie ervan wordt verplaatst van Oss naar Duitsland.

ASP opent meldpunt Schildkliermedicijn Thyrax

Bericht 19 januari 2016

PERSBERICHT: Amsterdam, 19 januari 2016 – Eind vorige week heeft medicijnfabrikant Aspen Pharma Trading bekend gemaakt dat het schildkliermedicijn Thyrax Duotab (levothyroxine) per 1 februari 2016 niet meer leverbaar is op de Nederlandse markt. De fabrikant wijt dit aan technische problemen bij de verhuizing van de productielijn van Nederland naar Duitsland. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft aangegeven dit een zeer zorgelijke situatie te vinden.

Minder slachtoffers door afsteken vuurwerk

Bericht 8 januari 2016

Opnieuw is er een daling te zien als het gaat om vuurwerkslachtoffers. Uit onderzoek van VeiligheidNL en de NOS blijkt dat er gedurende de jaarwisseling 2015/2016 wegens vuurwerkletsel 482 mensen op de spoedeisende hulp zijn beland. Dit zijn er bijna honderd minder dan vorig jaar; een daling van maar liefst 16 procent. Wel was de ernst van het letsel heviger. Zo werden er meer mensen blind aan een oog.

Pagina's