Laatste nieuws

De ASP houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van letselschade en alles wat daarmee te maken heeft. Zo vindt u hier nieuws over de vergoedingen voor letselschadeslachtoffers, de regelingen rondom smartengeld, het aansprakelijk stellen van een veroorzaker in specifieke gevallen en meer.

Woningcorporatie moet smartengeld betalen aan huurders vochtig huis

Bericht 25 mei 2016

De rechter heeft bepaald dat woningcorporatie Vestia een gezin in Den Haag een andere woning moet toewijzen.

Werklozen mogelijk blootgesteld aan chroom 6

Bericht 20 mei 2016

Bijna 600 werklozen die in de periode van 2004 tot 2011 in Tilburg in een werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen aan het werk werden gezet, kunnen in aanraking zijn gekomen met chroom 6.

Ernstig zieke oud-medewerker bakkersconcern heeft recht op 65.000 euro smartengeld

Bericht 9 mei 2016

De rechtbank in Breda heeft bepaald dat een groot bakkersconcern in Rijen € 65.000 euro smartengeld aan een oud-medewerker moet betalen. De oud-medewerker zou ernstig ziek geworden zijn omdat hij jarenlang aan asbest werd blootgesteld.

Roep om aanpak aansprakelijkheidsrechtelijk traject vindt steeds meer weerklank

Bericht 3 mei 2016

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft aangegeven dat er jaarlijks ongeveer 6.000 beroepsziekten worden gemeld. Hiervan leidt slechts 10% tot een schadevergoeding.

Resultaten bloedtest omwonenden Dupont-fabriek schokkend

Bericht 26 april 2016

Uit een bloedtest van enkele omwonenden van de controversiële Dupont-fabriek in Dordrecht zijn verontrustende resultaten naar voren gekomen.

Bezuinigingen verzekeraars brengen vlotte afhandeling personenschades in gedrang

Bericht 12 april 2016

In Nederland, Engeland en Noorwegen dreigt een snelle afwikkeling van personenschades in gedrang te komen doordat verzekeraars massaal bezuinigen. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Law in samenwerking met de University of Cardiff en de University of Bergen.

Letselschadetraject verzekeraars vaak te lang en complex

Bericht 2 maart 2016

Het tv-programma De Monitor van de KRO meldt dat verzekeraars steeds kritischer worden op het uitkeren van schadevergoedingen in geval van letselschade. Het onderzoeksprogramma deelde deze conclusie mede na een oproep op zijn website waarna vele meldingen van zowel letselschadeslachtoffers als letselschadeadvocaten binnenstroomden.

Geen inkomstenbelasting over schadevergoeding nabestaanden MH17-ramp

Bericht 24 februari 2016

Afgelopen week meldden diverse media dat de vervolging van de daders van het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines nog enige tijd kan duren. De ervaring leert dat nabestaanden van rampen en aanslagen vaak lange tijd moeten wachten op onderzoeksresultaten. Zo duurde het onderzoek naar de aanslag op de Pam Am-vlucht in 1988 – de Lockerbie-zaak – ruim drie jaar. De verdachten konden pas na nog eens zeven jaar worden uitgeleverd.

Onderuitgaan belangrijke oorzaak van arbeidsongeval dat leidt tot verzuim

Bericht 15 februari 2016

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier of meer dagen. Dit blijkt uit enquêtecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook letsel dat anderen aan mensen toebrachten, is een vaak genoemde oorzaak.

'Toename buitengerechtelijke kosten door verzekeraars onterecht in schoenen letselschadeadvocaten geschoven'

Bericht 4 februari 2016

Het AD meldde onlangs dat slachtoffers van verkeersongevallen vaker naar de rechter stappen om hun schade te claimen. Onder meer de buitengerechtelijke kosten – zoals kosten voor letselschadeadvocaten en bemiddelaars – nemen daardoor toe.

Pagina's