Naleving Gedragscode Behandeling Letselschade verzekeraars getoetst

Vanaf 2019 zijn verzekeraars verplicht om eens per drie jaar een audit te laten uitvoeren op de Gedragscode Behandeling Letselschade. Op deze wijze moeten zij aantonen dat de gedragscode door hen wordt nageleefd. Een onafhankelijk bureau voert de audit uit.

De Gedragscode Behandeling Letselschade is in 2006 ingesteld en heeft een goede schadeafhandeling als doel. In 2012 is de code herzien en vertaald in tien regels. De regels zien toe op informatieverstrekking over en de voortgang van de afhandeling van de schade.

De audit is van toepassing op aansprakelijkheids-, motorrijtuigen- en rechtsbijstandsverzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de hoop uitgesproken dat ook andere betrokkenen – waaronder Vereniging van Letselschade Advocaten en het Nederlands Instituut Van Register Experts – in de letselschadebranche de driejaarlijkse audit zullen toepassen.

Voor ASP-advocaten bestaat een vergelijkbare audit overigens al jaren. Samen met LSA controleren zij regelmatig of hun leden aan de voorgeschreven kwaliteitseisen voldoen. Door advocaten wordt vanwege de gewenste onafhankelijkheid de Gedragscode Behandeling Letselschade niet onderschreven, er gelden echter wel vergelijkbare kwaliteitseisen voor hen. Het is dan ook niet voor niets dat ASP als een van de weinige specialistenverenigingen over het ‘keurmerk specialisatievereniging’ van de Orde van Advocaten beschikt.