Minder claims voor Waarborgfonds Motorverkeer

Vorig jaar is het aantal schademeldingen bij het Waarborgfonds Motorverkeer met 3% omlaaggegaan, met uitzondering van de categorie letselschade. In 2018 ontving het fonds 45.182 claims. Hiervan was in 4.386 gevallen personenschade aan de orde.

Volgens het Waarborgfonds Motorverkeer “verhoudt de groei bij letselschades zich tot de algemene ontwikkeling van de verkeersveiligheid in Nederland.” In totaal keerde het fonds € 57,5 miljoen uit aan schade-uitkeringen. € 1,4 miljoen hiervan wist het fonds te verhalen. Aan bijdragen ontving het fonds € 74,1 miljoen. Elk voertuig met een kenteken betaalt namelijk een bijdrage van € 7,20 voor het fonds.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in het leven geroepen om schade veroorzaakt door een motorvoertuig te vergoeden aan verkeersdeelnemers. Het gaat hierbij om schade waarvoor zij niet bij een verzekeraar terecht kunnen. Bijvoorbeeld als de veroorzaker niet verzekerd is of is doorgereden.