’Er moet een meldpunt komen voor seksueel misbruik in de sport’

Onlangs liet mr. Pieter van Vollenhoven weten dat er een centraal meldpunt moet komen voor seksueel misbruik in de sport. Van Vollenhoven – voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp – deed de oproep in een televisie-uitzending van Nieuwsuur.

Volgens van Vollenhoven worden misbruikslachtoffers nog onvoldoende in de gelegenheid gesteld om misbruik vertrouwelijk te melden. Een centraal punt met professionals die weten hoe ze zo’n melding kunnen oppakken kan daarbij helpen. Slachtoffers kunnen er dan immers van uitgaan dat hun melding op correcte wijze wordt opgepakt. ASP laat weten dat het goed zou zijn als er – indien er een dergelijk meldpunt komt – samenwerking wordt gezocht met reeds bestaande meldpunten. NOCNSF heeft bijvoorbeeld reeds een meldpunt voor seksuele intimidatie.

Van Vollenhoven kwam met het idee voor het meldpunt naar aanleiding van een aanbeveling van een onderzoekscommissie. Onder leiding van oud-minister Klaas de Vries deed de commissie onderzoek naar de omvang en aard van misbruik in de sport. De aanbeveling van de commissie luidde dat slachtoffers van seksuele intimidatie of misbruik naar hun club(leiding) of bond moeten stappen. Van Vollenhoven plaatst daarbij de kanttekening dat de clubleiding vaak helemaal niet is opgeleid tot vertrouwenspersonen, maatschappelijk werkers of een vergelijkbare achtergrond hebben. Een officieel meldpunt heeft wél deze noodzakelijke kennis in huis en weet hoe er met dergelijke problematiek moet worden omgegaan.