Risico op ongelukken neemt toe bij werken met MRI-scanner

Ziekenhuispersoneel dat regelmatig met MRI-apparaten werkt, heeft meer (bijna-)ongelukken dan personeel dat met andere beeldvormende technieken werkt.

Dit is gebleken uit onderzoek van de IRAS-onderzoeksgroep van de Universiteit Utrecht. Een ongeluk komt maar liefst twee maal zo vaak voor bij ziekenhuispersoneel. Vrouwelijke MRI-technici die een spiraaltje hebben, blijken bovendien een verhoogde kans op ongebruikelijke menstruele bloedingen te hebben. Zo blijkt uit een ander onderzoek van IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences). Hoe langer en vaker zorgpersoneel met of in de nabijheid van MRI-scanners werkt, hoe sterker het effect is. Daarnaast nemen de risico’s toe wanneer de medewerkers met krachtige scanners werken. Het IRAS-onderzoek werd gehouden onder bijna vijfhonderd leden van de Nederlandse Vereniging van Medische Beeldvorming en Radiotherapie. Harde conclusies konden niet worden getrokken naar aanleiding van het onderzoek. Echter, uit eerder onderzoek bleek al dat er een verhoogde kans is op stabiliteitsproblemen, duizeligheid en neuropsychologische klachten bij vrijwilligers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, die in de nabijheid zijn geweest van een MRI-scanner. Volgens onderzoekers zou er meer aandacht moeten zijn voor de arbeidsomstandigheden van mensen die met of in de buurt van een MRI-apparaat werken.