Letselschade door een medische fout

Het is een grote nachtmerrie van velen: letselschade door een medische fout. Gedurende een medische behandeling, kunnen er fouten optreden, zoals een operatiefout, narcosefout of geboorteletsel, maar ook een verkeerde diagnose kan leiden tot (blijvend) letsel. Medische fouten kunnen ontstaan doordat de behandelaar, denk aan een chirurg of fysiotherapeut, nalatig is geweest. Als de patiënt in kwestie hierdoor schade ondervindt, kan er sprake zijn van letselschade die vervolgens kan worden geclaimd.

Letselschade medische fout claimen
De letselschadeadvocaten van de ASP ondersteunen u bij letselschade door een medische fout. Denk aan een fout die aan een arts, tandarts, fysiotherapeut of huisarts te wijten valt; hij of zij heeft medisch onzorgvuldig gehandeld en de fout is verwijtbaar. Oftewel, de fout moet te vermijden zijn geweest. Geleden schade (letselschade) kan door de patiënt op de behandelaar worden verhaald. De arts wordt aansprakelijk gesteld en de letselschade wordt verhaald door middel van een schadevergoeding, waaronder ook smartengeld. Overigens wordt een complicatie niet gezien als een medische fout.

Medische fout? Schakel een ASP-letselschadeadvocaat in
Is u een medische fout overkomen? Heeft u letselschade opgelopen door een medische fout? Wilt u letselschade na een medische fout claimen? Wanneer u door toedoen van uw arts schade heeft geleden en uw arts daadwerkelijk een medische fout heeft gemaakt, dan zult u uw zaak moeten bewijzen. Er moet een aantoonbaar causaal verband zijn tussen de klachten en/of beperkingen en de medische misser. Een ASP-letselschadeadvocaat kan u bijstaan, zodat u uw leven weer op de rit kunt krijgen.