Mediation en letselschade

Uiteraard probeert uw ASP-advocaat een minnelijke regeling te treffen met de tegenpartij. Lukt dat niet, dan kan uw letselschadeadvocaat een rechtszaak starten. Maar alleen als u dat zelf wil. Er zijn situaties waarbij u wellicht niet meteen naar de rechter wilt stappen. Advocaten die zijn aangesloten bij de ASP kunnen u in die gevallen ook begeleiden met mediation en u bijstaan tijdens het onderhandelingstraject.

Mediation is een route die bij vastgelopen onderhandelingen erop is gericht om toch nog zonder te procederen tot een goede oplossing te komen. Hoofdregel is en blijft dat de rechter pas wordt ingeschakeld wanneer het niet anders kan. Gevolg is dat het merendeel van de dossiers wordt afgewikkeld zonder dat er een rechter aan te pas komt. Wanneer er toch moet worden geprocedeerd, dan gaat het in de meeste gevallen om de vraag of de tegenpartij aansprakelijk is of niet. Wanneer de aansprakelijkheid vaststaat dan wordt de schade meestal toch weer in overleg opgelost. Bij een zeer klein gedeelte van de letselschadegevallen wordt over de hoogte van de schade geprocedeerd.