Luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor brandwonden door omvallen koffie

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is voor het letsel dat een jonge passagier tijdens een vlucht opliep. Het letsel ontstond tijdens cateringwerkzaamheden. Daarmee blijft de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen niet beperkt tot typische luchtvaartrisico’s, zoals een vliegtuigongeval.

Het zesjarig meisje raakte tijdens een vlucht van Mallorca naar Wenen gewond toen de koffie op het uitklaptafeltje van haar vader omviel. Het meisje kreeg de hete drank over zich heen en liep daardoor tweedegraads brandwonden op. Haar familie eiste daarop 8500 euro schadevergoeding van de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij. Deze meende niet aansprakelijk te zijn, omdat het niet ging om een zaak die verband hield met een vliegongeval. Echter, het Hof oordeelde anders. Volgens de rechters vallen onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenissen, waaronder het omvallen van hete drank, óók onder de noemer ‘vliegongeval’. Er kon bovendien niet worden vastgesteld of het tafeltje defect was of dat trillingen de beker deden omvallen. Ook werd niet aangetoond dat de jonge passagier of haar vader medeverantwoordelijk was voor het incident.