‘Letselschadevergoeding niet meer meetellen als vermogen voor VIB’

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) erkent dat letselschadeslachtoffers onevenredig hinder ervaren van het feit dat uitgekeerde letselschadevergoedingen meetellen als vermogen. Daardoor werkt de letselschadevergoeding door in de Vermogensinkomstenbijtelling (VIB).

Deze bijtelling is van invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die een slachtoffer verschuldigd is voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De minister heeft daarom toegezegd letselschadevergoedingen uit te zonderen van de vermogensinkomensbijtelling.

Letselschadevergoedingen worden op dit moment meegeteld als vermogen voor de Vermogensinkomstenbijtelling in box 3. Letselschadeslachtoffers zijn in de praktijk vaak aangewezen op langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Volgens onder meer de ASP is dit onrechtvaardig. Immers is een letselschadevergoeding geen ‘gewoon’ vermogen, maar een vervanging van verloren en toekomstig inkomen. Doordat de schadevergoeding meetelt ontstaat er een iteratie-effect.  Door de verkregen schadevergoeding gaat de eigen bijdrage voor de Wlz en Wmo omhoog. Doordat deze hogere eigen bijdrage weer als schade wordt ingerekend, gaat vervolgens het schadebedrag weer omhoog, waardoor vervolgens ook de eigen bijdrage weer stijgt. Dit kan net zo lang doorwerken, totdat de maximum eigen bijdrage is bereikt.

Door dit iteratie-effect werden schades voor verzekeraars onevenredig groot. Volgens verzekeraars kwam in sommige gevallen zelfs de maximum dekking in beeld, waardoor verzekerden een deel van de schade zelf zouden moeten gaan betalen.  Om dit effect te voorkomen zijn er, volgens verzekeraars, minder schades definitief geregeld middels een afkoopsom en is er vaker gekozen om de schade jaar-voor-jaar af te rekenen.  Dit leidt niet alleen tot hogere kosten, maar is psychisch ook belastend voor het slachtoffer.

Tot 2013 gold een vrijstelling voor de VIB voor letselschadeslachtoffers. Met de invoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning verdween die vrijstelling echter. Hierdoor raakten letselschadeslachtoffers toeslagen kwijt en betalen zij meer voor zorg.  De ASP juicht het toe dat deze weeffout nu uit de wet wordt gehaald.

Binnenkort wordt de Kamer ook geïnformeerd over andere knelpunten die ontstaan zijn door de invoering van de Wmo.