Letselschade Raad ontwikkelt gedragscode beroepsziekten

Er wordt een nieuwe gedragscode opgesteld die de afhandeling van financiële claims van mensen met een beroepsziekte moet vereenvoudigen.

Aan de code werkt de Letselschade Raad, bestaande uit onder meer het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en diverse letselschade-experts. Voorbeelden van veelvuldig voorkomende beroepsziekten zijn: longkanker, doofheid, nekklachten en ziektes die ontstaan door het werken met asbest of lood.

Op dit moment duurt het volgens minister Asscher van Sociale Zaken nog te lang voordat claims bij beroepsziekten worden afgehandeld, daarom is de Letselschade Raad gevraagd om gedragsregels op te stellen. Deze regels moeten de basis vormen voor de behandeling van zaken omtrent beroepsziekten. Eerder ontwikkelde de Letselschade Raad al twee andere gedragscodes die verzekeraars, belangenbehartigers en zorgverleners als leidraad kunnen hanteren: één voor medische missers en één voor letselschade in het algemeen.