Letselschade-uitkering ontvangen en belastingaangifte 2017 doen: zo zit het

Vóór 1 april 2018 moet de belastingaangifte over 2017 binnen zijn. Op 1 maart - de allereerste dag dat het mogelijk was om aangifte te doen - hebben ruim 400.000 Nederlanders al belastingaangifte gedaan. Maar hoe zit het eigenlijk met een letselschade-uitkering? Moet deze worden meegenomen in de belastingaangifte over 2017?

Letselschade-uitkering meestal niet belast

Over het algemeen geldt dat een letselschade-uitkering niet fiscaal belast wordt als inkomen uit arbeid en onderneming (box 1). Dit kan echter niet 100% worden gegarandeerd. Vandaar dat het gebruikelijk is dat de verzekeraar een zogenoemde belastinggarantie afgeeft. Deze garantie wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst tussen het letselschadeslachtoffer en de verzekeraar.

Wat is een belastinggarantie?

In de belastinggarantie staat dat wanneer de fiscus de letselschade-uitkering achteraf wil belasten, de verzekeraar de bezwaar- en (eventueel) de beroepsprocedure voor het letselschadeslachtoffer zal voeren. Wordt u niet in het gelijk gesteld? Dan betaalt de verzekeraar de belasting. Hieraan zijn wel voorwaarden gesteld. Zo mag u de uitkering niet opnemen in de aangifte in box 1. Een eventuele correctie door de fiscus moet u bovendien direct aan de verzekeraar melden. Soms eist de verzekeraar dat u de uitkering direct meldt bij de fiscus met de mededeling dat u meent dat de uitkering belastingvrij is.

Letselschade-uitkering boven vrijstellingsgrens vermogen

Komt uw vermogen door de letselschade-uitkering boven de vrijstellingsgrens voor vermogen uit? Dan bent u hierover wel belasting in box 3 verschuldigd (de zogenaamde vermogensrendementsheffing) wanneer het bedrag op 1 januari nog in uw vermogen aanwezig is.