Letselschade Raad laat langlopende letselschades onderzoeken

De Letselschade Raad laat onafhankelijk onderzoek doen naar langlopende letselschades. Zo moet vast komen te staan wat de oorzaken ervan zijn. Maar ook hoe deze letselschadezaken kunnen worden aangepakt.

Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer laten weten. De reden voor het onderzoek is dat vele Tweede Kamerleden vorig jaar hun bezorgdheid hebben geuit over het afhandelen van letselschades door verzekeraars. In april 2017 besteedde tv-programma Eén Vandaag namelijk aandacht aan de verharde opstelling van verzekeraars. De uitkomsten van het onderzoek worden eind van het jaar verwacht.

In een gesprek met zowel de Letselschade Raad als het Verbond van Verzekeraars is Dekker ook ingegaan op de Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Volgens Kamerlid Van Nispen van de SP zou deze niet in het belang zijn van letselschadeslachtoffers. De afkoop zou leiden tot meer bureaucratie en langere wachttijden. Volgens Dekker zijn letselschadeslachtoffers niet verplicht om zich eerst tot de gemeente te wenden voor een Wmo-voorziening, alvorens zij de verzekeraar van de aansprakelijke partij kunnen aanspreken.

Minister Dekker deed bovenstaande mededeling middels een brief over het verhalen van schade door slachtoffers van strafbare feiten. Uit een onderzoek is gebleken dat slachtoffers van meer dan 38.000 meest ernstige misdrijven schadeloos zijn gesteld door het opleggen en de inning van een schadevergoedingsmaatregel, evenals de uitbetaling van een voorschot. Dit alles in een tijdsbestek van zes jaar. 65% van het totaalbedrag van de maatregelen worden op de daders verhaald. Op bedragen tot € 3.500 is dit percentage 90%.