Gewelds- en zedenmisdrijven

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een gewelds- of zedenmisdrijf, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de schade te verhalen. Zo kan niet alleen de schade verhaald worden op de dader, ook kan een schadevergoeding worden ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Een letselschadeadvocaat staat u bij gewelds- en zedenmisdrijven bij en adviseert welke aanpak in uw specifieke geval het beste is.

Materiële en immateriële schade
Bij ernstig letsel kan het slachtoffer niet alleen een verzoek indienen voor immateriële schade, maar ook voor materiële schade. Onder ernstig letsel wordt letsel verstaan met blijvende gevolgen. Denk aan geestelijk of lichamelijk letsel, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid, langdurige slaapproblemen, straatangst, het verlies van een ledemaat of een ontsierend litteken. In geval van zedenmisdrijven en gewapende overvallen gaat het Schadefonds uit van ernstige geestelijke schade, ook als het slachtoffer daarvoor niet wordt behandeld. Voorbeelden van immateriële schade zijn verdriet, pijn, verlies van levensvreugde, angst en ongemak.

Uitkering Schadefonds Geweldmisdrijven
In geval van materiële schade keert het Schadefonds maximaal € 25.000 uit. De hoogte van immateriële schade is lastiger vast te stellen. Diverse factoren zijn van invloed. Is het slachtoffer van een geweldsmisdrijf overleden? Dan kunnen nabestaanden, zoals kinderen of de (samenwonende) levenspartner, naast de civiele vordering een aanvraag indienen bij het Schadefonds voor een tegemoetkoming in kosten, zoals de begrafenis of de crematie. De aanvraag dient binnen drie jaar plaats te vinden. Indien u eerder niet bijgestaan werd door een advocaat of juridisch adviseur, kan het bij wijze van uitzondering na drie jaar nog mogelijk zijn een aanvraag bij het Schadefonds in te dienen. De letselschadeadvocaten van de ASP zijn gespecialiseerd op het vlak van letselschade die voortvloeit uit gewelds- en zedenmisdrijven. Zij zoeken voor u uit waar uw claim moet worden ingediend, of u recht heeft op een (eenmalige) uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en behartigen uw belangen tijdens een civiele procedure.