Letselschade door een gebrekkig product

Niet alleen nalatig handelen van personen kunnen leiden tot letselschade, ook een gebrekkig product kan de oorzaak zijn van letselschade. Een gebrekkig product kan zorgen voor onveilige situaties. Situaties waardoor iemand gewond raakt en bijvoorbeeld blijvend letsel oploopt. Een exploderende fles, storingen van elektronische apparatuur en medicijnen met bijwerkingen die onbekend waren, zijn voorbeelden van gebrekkige producten.

Slachtoffer van een gebrekkig product
Als u letsel heeft opgelopen doordat u te maken heeft gehad met een gebrekkig product, kan uw leven behoorlijk zijn ontregeld. Niet alleen fysiek en emotioneel, maar ook financieel. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een gebrekkig product, niet meer kunt werken, ander werk moet doen of bijvoorbeeld hulp (in de huishouding) nodig heeft, dan kunt u de kosten van het letsel verhalen op de tegenpartij. Indien u door een gebrekkig product letselschade lijdt, heeft u ook recht op vergoeding van de immateriële schade (smartengeld). Laat u in al deze gevallen bijstaan door een ASP-letselschadeadvocaat.

Letselschadeadvocaat bij productaansprakelijkheid
Een gebrekkig product kan leiden tot letselschade. Het product voldeed niet aan de verwachtingen doordat bijvoorbeeld de verpakking, reclame of gebruiksaanwijzing niet volledig was. Daarnaast kan het product in de loop der jaren niet meer aan veiligheidsstandaarden voldoen. Maar wanneer is er sprake van letselschade door een gebrekkig product? De letselschadeadvocaten die zijn aangesloten bij de ASP zijn gespecialiseerd in productaansprakelijkheid. Zij zoeken voor u uit waar uw claim moet worden ingediend en behartigen de belangen in het productaansprakelijkheidstraject.