’Ook aanrijding met lage impact kan leiden tot letselschade’

Een jonge vrouw die op 13-jarige leeftijd letselschade opliep door een aanrijding, moet haar schade vergoed krijgen. Dit ondanks het feit dat de aanrijding – een botsing – tot een kleine snelheidsvermeerdering leidde van de auto waarin de vrouw als passagier zat. De rechter oordeelde dat de lage impact een oorzakelijk verband met directe gezondheidsschade niet in de weg staat.

Ondanks de kleine snelheidsvermeerdering moet nader onderzoek worden gedaan naar de gezondheidsklachten van de vrouw. Uit dit nader onderzoek moet blijken in hoeverre de klachten van de vrouw het gevolg zijn van het ongeval, waarbij de stilstaande auto waarin het meisje zich bevond van achteren werd aangereden.

Pijnklachten na botsing

Direct na het ongeval dat in 2010 plaatsvond, meldde het meisje zich bij de huisarts met pijnklachten. Toen de klachten aanhielden, constateerde een neuroloog dat de klachten passen bij een whiplash. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij ging niet akkoord met de lezing van zowel de artsen als het meisje. De verzekeraar gaf opdracht aan een verkeersongevallenanalist om een zogenoemd 'Delta-V' onderzoek uit te voeren. Hierbij wordt gekeken wat de snelheidsvermeerdering is die de aangereden auto ondergaat door het ongeval. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de snelheidsvermeerdering niet al te groot was. Of het dramatisch klachtenbeeld door het ongeval kwam, werd door de verzekeraar daarom betwijfeld. De verzekeraar vond dat de geringe snelheidsvermeerdering niet de oorzaak kon zijn van de aanhoudende klachten.

Causaal verband botsing letselschade?

Echter, het Hof vindt dat alleen de uitkomst van het Delta-V onderzoek niet genoeg is om een oordeel te vellen over het bestaan en de omvang van de klachten van het letselslachtoffer en het causaal verband tussen deze klachten en het ongeluk. De raadsheren hebben daarom bepaald dat er een multidisciplinair onderzoek moet worden uitgevoerd. Een psychiater, een neuroloog, een neuropsycholoog en een revalidatiearts zullen zich over de medische kant van de zaak buigen. Bij de beoordeling van de zaak is de geringe snelheidsvermeerdering slechts één van de vele factoren die bij de beoordeling moet worden betrokken.

Streep door de rekening van verzekeraars

Geregeld worden in opdracht van verzekeraars dit soort Delta-V onderzoeken uitgevoerd. Steevast stellen verzekeraars zich op het standpunt dat bij een lage snelheidsvermeerdering er geen causaal verband is tussen de klachten en het ongeval. Uit deze uitspraak van het hof blijkt dat dit standpunt onjuist is. Immers zal er, volgens het Hof, nog steeds een multidisciplinair onderzoek moeten gedaan om het causaal verband te kunnen beoordelen.