Letsel door vuurwerk: 75% weet niet hoe te reageren

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat slechts 25% van de respondenten weet wat hij of zij moet doen als de buurman vuurwerk in zijn oog krijgt. De overige 75% heeft geen idee hoe te handelen bij letsel door vuurwerk.

Hoewel de meeste Nederlanders wel de gevaren van Oud & Nieuw kennen, weten zij niet hoe ze ermee om moeten gaan. Oogletsel door vuurwerk komt nog altijd het vaakst voor. Op de voet gevolgd door brandwonden. Met een vuurwerkbril kan oogletsel worden voorkomen. Echter, slechts één op de zeven zet een vuurwerkbril op.

Letselschadeadvocaat bij letsel door vuurwerk

Heeft u te maken met oogletsel of gehoorschade door vuurwerk, door iemand anders veroorzaakt? Of heeft uw (ernstige) brandwonden opgelopen rondom de jaarwisseling door toedoen van een ander? Dan is het zaak zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen. Een letselschadeadvocaat zorgt voorde juiste bijstand bij letsel door onvoorzichtigheid bij het afsteken van vuurwerk, onbehoedzaam omgaan met rotjes, vuurpijlen, strijkers en (zwaar) knalvuurwerk. Het is van belang bij het claimen van (letsel)schade dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Niet alleen bewijs van het vuurwerkongeval, ook bewijs van de opgelopen verwondingen dient te worden verzameld.

Klachten vuurwerk

Overigens waren er op 29 december 2017 al 15.000 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast, aldus de NOS. Veel klachten zijn er over supermarktvuurwerk waren. Dit type vuurwerk valt in categorie 1 en mag het hele jaar afgestoken worden. Naar verwachting neemt het aantal meldingen de komende dagen fors toe.