Klacht PIV-regeling ASP door ACM niet verder behandeld

Vorige jaar diende de ASP een klacht in bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met betrekking tot de PIV-regeling. In de PIV-regeling staan verboden prijsafspraken tussen verzekeraars enjuridische adviesbureaus en rechtsbijstandsverzekeraars over de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Volgens de ASP is de huidige PIV-regeling in strijd met het mededingingsrecht, waardoor letselschadeslachtoffers gedupeerd worden.

ACM liet recent weten geen prioriteit te willen geven aan het handhavingsverzoek en zal de klacht van ASP daarom niet verder in behandeling nemen.

De ACM stelt onder meer dat aanvullend onderzoek nodig is en andere onderzoeken voorrang hebben. Ook staat volgens de ACM ‘de mate van onderzoek die zij moet verrichten om tot een antwoord te komen, niet in verhouding tot de ernst en mogelijke gevolgen van een eventuele overtreding.’ Volgens de ASP is deze afwijzing zeer teleurstellend, omdat voor veel slachtoffers de PIV-regeling verstrekkende negatieve gevolgen heeft. ASP-voorzitter mr. Tim Bueters: ‘Wellicht is er slechts een gering belang voor de maatschappij. Individuele slachtoffers hebben daarentegen wel degelijk een heel groot belang. ASP-leden zullen tijdens individuele rechtszaken daarom naar voren blijven brengen dat de PIV-regeling in strijd met het mededingingsrecht is.’

De overtreding van de Mededingingswet wordt nu helaas door ACM niet bevestigd, maar blijft aanwezig. PIV staat voor Personenschade Instituut van Verzekeraars. De PIV-regeling koppelt de vergoeding van het letselschadeslachtoffer aan de omvang van de schade, maar niet aan de verrichte handelingen om de schade te claimen. Veel letselschadeslachtoffers ondervinden hinder van de PIV-regeling.