Hoge Raad houdt kerk aansprakelijk na val kerktoren

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat kerken op het vlak van aansprakelijkheid “de volle verantwoordelijkheid dragen voor als er iets misgaat met vrijwilligers die actief zijn voor de kerk.”

Letselschade na val kerktoren

Tijdens werkzaamheden aan de verlichting van de kerktoren van de Werenfriedkerk in Westervoort in 2012, viel een vrijwilliger van de betreffende parochie van het dak van het portaal. Niet alleen liep de man door de val een dwarslaesie op, ook had hij gebroken ribben en een gebroken nekwervel. Hierdoor raakte de inmiddels 70-jarige man invalide. 

Kerk aansprakelijk voor letselschade

Het kerkgenootschap is op dezelfde wijze aansprakelijk als wanneer het letselschadeslachtoffer in dienst was bij de parochie, aldus de Hoge Raad. De zorg van de werkgever voor de veiligheid van de voor hem werkzame personen ingevolge artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek strekt zich ook uit tot vrijwilligers. De parochie en diens verzekeraar zijn aansprakelijk gesteld voor de door de man geleden schade. Er is een schadevergoeding van 50.000 euro aan de man toegekend. 

Letselschade soms uitgesloten

Steeds vaker doen kerken een beroep op vrijwilligers. Bijvoorbeeld als er bouw- of verbouwingswerkzaamheden moeten plaatsvinden. De vraag rijst dan of er sprake is van een werkrelatie of een gezagsverhouding. Bij de inzet van vrijwilligers bij bouw- en restauratiewerkzaamheden wordt letselschade in aansprakelijkheidsverzekeringen zo nu en dan uitgesloten.