De ASP richt zich in 2019 op 'herstelgerichte dienstverlening'

Op 11 april 2019 vond de algemene ledenvergadering van de ASP plaats. Gedurende deze vergadering is het thema voor 2019 bekendgemaakt, te weten: 'herstelgerichte dienstverlening'. In 2019 zal de ASP meer aandacht besteden aan dit onderwerp. En waar mogelijk: ook meer aandacht voor vragen.

Wat is 'herstelgerichte dienstverlening’?

'Herstelgerichte dienstverlening' betekent dat er beter gekeken wordt naar de behoeften van letselschadeslachtoffers. Ook wordt onderzocht hoe het slachtoffer het beste kan worden ondersteund, in plaats van de schade in kaart te brengen en deze klakkeloos te vorderen. Om het thema voor 2019 te verduidelijken kwam tijdens de ledenvergadering onder meer een herstelcoach voor jongeren aan het woord.

Voorbeeld herstelcoach

Een herstelcoach is gespecialiseerd in het mobiliseren van jongeren na een ongeval om hun opleiding weer op te pakken. Bij studievertraging door een ongeval denkt men vaak dat de jongere met een schadevergoeding voor de vertraging geholpen is. Dit is echter vrijwel nooit het geval. Het kunnen hervatten van de opleiding of het überhaupt niet uitvallen (zonder studievertraging), is voor het slachtoffer veel belangrijker.

Functioneel herstel letselschadeslachtoffer

Bovenstaand voorbeeld is slechts een van de vele mogelijkheden die ‘herstelgerichte dienstverlening’ biedt. ‘Herstelgerichte dienstverlening’ richt zich op het (functioneel) herstel van een letselschadeslachtoffer. Hieronder valt onder andere medisch herstel, maar ook psychologisch, praktisch, emotioneel en sociaal herstel. Een onafhankelijke, integrale, (meestal) multidisciplinaire aanpak is hierbij noodzakelijk. Verzekeraars kunnen hier ook aan bijdragen door tijdig richting slachtoffers te reageren en doorlooptijden van letselschadedossiers niet onnodig te laten oplopen.