Helft bedrijfsartsen meldt geen beroepsziekte

Vorig jaar werden er ruim 3.800 beroepsziekten geregistreerd bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dat blijkt uit het rapport ‘Kerncijfers 2019 Beroepsziekten’. In totaal meldden 761 bedrijfsartsen een beroepsziekte.

Volgens Medisch Contact is dit een aanzienlijke daling. In 2014 werden er namelijk ruim 8500 beroepsziekten geregistreerd. Dit houdt in dat het aantal registraties in die tijd is gehalveerd.

In Nederland zijn ruim 1.600 bedrijfsartsen werkzaam. Daarnaast werken er in ons land zo’n 900 verzekeringsartsen. Op jaarbasis zien zij tientallen patiënten. Iedereen die langer dan zes weken ziek is, wordt namelijk naar een bedrijfs- of verzekeringsarts verwezen. Deze maakt vervolgens een probleemanalyse op. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat een meerderheid van de bedrijfsartsen nooit een beroepsziekte meldt. Daarnaast meldt Medisch Contact dat van de verzekeringsartsen geen enkele melding omtrent een beroepsziekte bekend is. Met name uitzendkrachten en flexwerkers melden zich bij verzekeringsartsen. Deze doelgroep valt in de hoogrisicogroep voor wat betreft arbeidsongevallen.

Overigens zijn de hoogste incidentiecijfers gerapporteerd voor psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding­ en bewegingsapparaat. In de bouwnijverheid, industrie, informatie- en communicatiesector, onderwijs en gezondheidszorg komen het vaakst beroepsziekten voor.