’Geen bewijs relatie burnpits en gezondheidsklachten’

Defensie meldde onlangs dat er geen bewijs is dat er een relatie is tussen rook uit burn pits en gezondheidsklachten.

Wel gaat er – op verzoek van het ministerie van Defensie – een extern instituut kijken naar het effect van missies op de gezondheid van militairen. In burn pits werd tijdens missies in bijvoorbeeld Irak en Afghanistan vuil verbrand. Na opening van een meldpunt voor burn pits meldden zich zo’n 278 personen. Daarvan gaf 71% aan zich zorgen te maken over hun gezondheid. 28% heeft gezondheidsklachten. De meerderheid van de melders werkt nog voor Defensie (69%). De ASP is tevreden over het feit dat het ministerie nader onderzoek laat doen. Maar ook de gezondheid van haar werknemers structureel in de gaten blijft houden.