Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in jeugdzorg

Mensen die als kind slachtoffer werden van geweld in de jeugdzorg, krijgen een financiële compensatie van 5.000 euro. De slachtoffers hadden in het verleden allen te maken met psychisch, lichamelijk en seksueel geweld.

De ASP laat weten dat smartengeld individueel vastgesteld moet worden. Nu worden alle slachtoffers – ongeacht hetgeen hen is overkomen – over één kam geschoren. Ook wijst de letselschadeadvocatenvereniging op het feit dat het smartengeldbedrag relatief laag is.

Als kind vielen de slachtoffers veelal onder de verantwoordelijkheid vielen van pleegzorg of ze werden in tehuizen geplaatst. Om de regeling uit te voeren wordt een bestuursrechtelijke regeling in het leven geroepen op basis van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. De procedure voor het aanvragen van de tegemoetkoming moet zo makkelijk mogelijk worden. In het najaar wordt de regeling opengesteld voor een duur van twee jaar. Het smartengeld is het antwoord op een onderzoeksrapport van de commissie De Winter. Hieruit bleek dat een groot percentage kinderen die vanaf 1945 in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende werd beschermd tegen lichamelijk, psychisch en seksueel geweld.

Het kabinet en de jeugdzorg hebben inmiddels hun excuses aangeboden naar aanleiding van het rapport. Voor veel slachtoffers is deze erkenning van groot belang.