Ongeval door een dier en letselschade

Ongevallen die veroorzaakt worden door een dier en waardoor u (blijvend) letsel oploopt, vallen ook onder letselschade. Normaal gesproken is de eigenaar van het betreffende dier altijd aansprakelijk voor de schade die het dier een ander toebrengt. De bezitter van een dier is dan aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Deze aansprakelijkheid valt onder risicoaansprakelijkheid. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen energie van een dier, oftewel onverwacht gedrag. Denk aan een schrikkend paard of een hond die plotseling bijt. Is het gedrag van het dier echter niet ontstaan vanuit zijn eigen energie? Bijvoorbeeld omdat het dier is aangemoedigd door zijn bezitter. Dan is de bezitter van het dier aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Letselschade veroorzaakt door dier
Letselschade veroorzaakt door een dier is in de meeste gevallen ernstig en kan blijvende gevolgen hebben. Zo komen hoofd- en hersenletsel en botbreuken van armen en benen vaak voor. Daarom is het raadzaam om tijdens het juridische proces deskundige hulp in te schakelen van een letselschadeadvocaat. Letselschade leidt vrijwel altijd tot financiële schade, bijvoorbeeld omdat u niet meer in staat bent om te werken en verlies van arbeidsvermogen lijdt of omdat u medische kosten heeft moeten betalen door fysieke of emotionele schade.

Aansprakelijkheid bij ongeval met paard
Bij ongevallen met een paard kan de aansprakelijkheid soms anders liggen. Paardrijden gebeurt immers meestal vrijwillig. Toch zijn maneges in beginsel altijd volledig aansprakelijk voor letselschade die ruiters oplopen na een val of trap van een paard. Een bordje ‘Paardrijden gebeurt hier op eigen risico’ of ‘Rijden zonder cap is op eigen risico’ heeft dan ook geen enkel nut. Laat u door een ASP-advocaat adviseren over de aansprakelijkstelling bij ongevallen met dieren.