Streep door stijging eigen risico

Het eigen risico in de zorg blijft in 2018 gelijk. Dit hebben de vier formerende partijen – VVD, D66, CDA en ChristenUnie –afgesproken. 

Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer in een spoedprocedure ingestemd met het wetsvoorstel van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om het verplicht eigen risico voor 2018 te behouden. Net als in 2017 zal in 2018 het eigen risico dan ook 385 euro per jaar per verzekerde zijn.

In de begroting 2018, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd, werd aangekondigd dat het eigen risico naar 400 euro zou stijgen. Dit is met het akkoord definitief van de hand. Het almaar stijgende eigen risico is een doorn in het oog van velen. Het werd ingevoerd in 2008 om medicijngebruik en ziekenhuisbezoek te ontmoedigen. Iedereen van 18 jaar of ouder dient een verplicht eigen risico te betalen voor de zorgverzekering.

Overigens kan het eigen risico voor letselschadeslachtoffers als onderdeel van de schade bij verzekeraars worden geclaimd. Als u uw eigen risico nog niet gebruikt heeft voor andere zorgkosten, dient u immers de eerste 385 euro aan ziekenhuiskosten zelf te betalen. Deze kosten kunt u later verhalen op de veroorzaker of zijn of haar verzekeraar. Echter, eerst moet er worden vastgesteld wie aansprakelijk is voor de geleden schade. In dat geval kunt u zich laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat van ASP.